مقالات ترجمه شده مهندسی برق گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی برق گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی برق گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

Variable Structure Control for Three-Phase LCL-Filtered Inverters using a Reduced Converter Model
Voltage control of the grid connected wind plant using energy storage and FACTS devices
Performance Investigation of Kerr Effects on to WDM Fiber Optical Networks
بررسی عملکرد اثر کر روی شبکه های فیبر نوری WDM
Heat and fluid flow in high-power LED packaging and applications
گرما و جریان سیال در ساخت LED های توان بالا و کاربردهای آن
An improved control method for unified power quality conditioner with unbalanced load
یک روش کنترل بهبود یافته برای بهساز یکپارچه کیفیت توان با بار نا متعادل
Face recognition based on Kinect
تشخیص چهره بر اساس Kinect
Constant Power Control of DFIG Wind Turbines With Supercapacitor Energy Storage
کنترل توان ثابت توربین های بادی DFIG با ذخیره ساز انرژی ابرخازن
یک کنترل‌کننده‌ی PID ضدتجمع خودتنظیم فازی برای کنترل سرعت موتور DC بدون جاروبک
Automatic Optical-to-SAR Image Registration by Iterative Line Extraction and Voronoi Integrated Spectral Point Matching
ثبت تصویر نوری به SAR خودکار بوسیله استخراج خط تکراری و تطبیق نقطه طیفی مجتمع ورونوی
Three-axis dynamic modeling of induction motor
مدل‌سازی دینامیکی سه محوری برای موتور القایی
Analysis and prediction of vulnerability in smart power transmission system: A geometrical approach
تجزیه و تحلیل و پیش بینی آسیب پذیری در سیستم انتقال توان هوشمند: رویکرد هندسی
ILST Control Algorithm of Single-Stage Dual Purpose Grid Connected Solar PV System
الگوریتم کنترلی ILST در سیستم PV خورشیدی تک طبقه ای دو منظوره و متصل به شبکه
A Novel Carrier-Based PWM Method for Vienna Rectifier with a Variable Power
روش PWM مبتنی بر موج حامل جدید برای یکسوکننده وین با ضریب توان متغیر
Full-Optical Logical Gates for Optical Signal Processing
گیت های منطقی تمام نوری برای پردازش سیگنال نوری
Operation and Control of a DC-Grid Offshore Wind Farm Under DC Transmission System Faults
بهره¬برداری و کنترل یک مزرعه بادی دور از ساحلی شبکه DC تحت خطاهای سیستم انتقال DC
Ratiometric Voltage-to-Frequency Converter for Long-Life Autonomous Portable Equipment
مبدل ولتاژ به فرکانس نسبت سنجی برای تجهیزات قابل حمل مستقل با عمر طولانی
Towards a Self-Healing Electric Grid With Superconducting Fault Current Controllers
درآمدی بر یک شبکه برق خود ترمیم با کنترل کننده های جریان خطای ابر رسانا
Implementation and evaluation of a new DVR topology with AC link for series compensation
پیاده سازی و ارزیابی یک توپولوژی DVR جدید با لینک AC برای جبران سازی سری
Smart Grid Infrastructure Using a Hybrid Network Architecture
زیرساخت شبکه ی هوشمند با استفاده از ساختار شبکه ای هیبرید (ترکیبی)
Parallel Self-Adaptive Differential Evolution Algorithm for Solving Short-Term Hydro Scheduling Problem
الگوریتم تکامل دیفرانسیلی خود تطبیقی موازی برای حل مسأله زمان بندی آبی کوتاه مدت
The Ant Lion Optimizer
بهینه ساز شیر مورچه

Skip Navigation Links