مقالات ترجمه شده مهندسی برق گرایش مهندسی برق الکترونیک

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی برق گرایش مهندسی برق الکترونیک به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی برق گرایش مهندسی برق الکترونیک نمایید.

Automated EEG analysis of epilepsy: A review
تجزیه و تحلیل خودکارEEG صرع: یک مرور کلی
Comparative Evaluation of Three-Phase AC–AC Matrix Converter and Voltage DC-Link Back-to-Back Converter Systems
ارزیابی مقایسه ای مبدل ماتریسیAC–AC سه فازی و سیستم های مبدل متوالی با اتصال DC ولتاژ
Tunnel FET technology: A reliability perspective
تکنولوژی تونل FET: دیدگاهی از قابلیت اطمینان
شبیه سازی الکترو ترمومکانیکی مدارات مجتمع در محیط استاندارد CAD
An edge-based color-aided method for license plate detection
یک روش تشخیص پلاک بر اساس لبه و با کمک رنگ
Face recognition based on Kinect
تشخیص چهره بر اساس Kinect
Quantum Dot Lasers
لیزرهای نقاط کوانتومی
Electrical characteristics of 20-nm junctionless Si nanowire transistors
مشخصه های الکتریکی ترانزیستورهای نانوسیم Si بدون پیوند با طول گیت 20 نانومتر
An ensemble of patch-based subspaces for makeup-robust face recognition
مجموعه ای از زیرفضاهای مبتنی بر تکه (قطعه) برای تشخیص چهره ی آرایش سنگین
Design of two Low-Power full adder cells using GDI structure and hybrid CMOS logic style
طراحی دو سلول تمام جمع کننده توان پایین با استفاده از ساختار GDI و سبک منطق ترکیبی CMOS
License Plate Recognition From Still Images and Video Sequences: A Survey
بررسی روش های شناسایی پلاک خودرو در تصاویر ثابت و دنبال ی ویدئو
معماری خط لوله برای استخراج عناصر اولیه تصویری با هزینه بهینه در زمان واقعی مبتنی بر FPGA ها
New approach to neutron spectrometry with multi element scintillator
رویکردی جدید در طیف سنجی نوترون با سوسوزن چندعنصری
Smart fabric sensors and e-textile technologies: a review
فناوری حسگرهای پارچه ای هوشمند و منسوجات الکترونیکی: یک مرور
Deuterated scintillators and their application to neutron spectroscopy
سوسوزن های دوتریوم دار و کاربرد آنها در طیف سنجی نوترون
A new image encryption method: parallel sub-image encryption with hyper chaos
یک روش جدید رمزگذاری تصویر: رمزگذاری موازی زیرتصویر با hyper chaos
Depth Image Processing and Operator Imitation Using a Custom Made Semi Humanoid
پردازش تصویر و تقلید اپراتور با استفاده از یک ربات نیمه انسان نمای سفارشی
A Novel Modified Kernel Fuzzy C-Means Clustering Algorithm on Image Segementation
یک الگوریتم خوشه بندی C-Means فازی هسته اصلاح شده ی جدید بر روی تقسیم بندی تصویر
Measuring electrostatic charge by ultrasound impulse excitation
سنجش بار الکتروستاتیکی توسط تحریک ضربه مافوق صوت
RFID Based Vehicle Identification During Co
شناسایی وسیله نقلیه مبتنی بر RFID هنگام تصادفات
Detecting PCB Component Placement Defects by Genetic Programming
شناسایی نقص‌های نصب اجزای بورد مدار چاپی با استفاده از برنامه‌نویسی ژنتیک
Image-based seat belt detection
تشخیص کمربند ایمنی بر اساس تصویر
Personal Authentication Using Finger Knuckle Surface
احراز هویت اشخاص با استفاده از تشخیص برجستگی های سطح بند انگشت
The Cellulose Nanofibers for Optoelectronic Conversion and Energy Storage
نانوفیبرهای سلولزی برای تبدیل اپتو الکترونیک و ذخیره انرژی
Real Time Face Detection Using Neural Networks
تشخیص چهره بلادرنگ با استفاده از شبکه های عصبی
Substrate Gating of Contact Resistance in Graphene Transistors
گیتینگ زیرلایه ای مقامت کنتاکتی در ترانزیستورهای گرافنی

Skip Navigation Links