مقالات ترجمه شده مهندسی مکانیک (صفحه 2)

Survey of Blunt Body Dynamic Stability in Supersonic Flow pdf
بررسي پايداري ديناميكي بدنه پهن در جريان مافوق صوت word
Risk assessment of aging ship hull structures in the presence of corrosion and fatigue pdf
برآورد ریسک اسکلت بدنه کشتی تحت اثر خوردگی وخستگی word
اثرات عملیات حرارتی متداول بر مقاومت به سایش فولاد ابزار AISI H13 word
Grid Resolution and Turbulence Model Effects on Space Capsule Navier-Stokes Simulations pdf
تفكيك شبكه و تاثيرات مدل آشفتگي روي شبيه سازي ناوير استوكز كپسول فضايي word
Pulsatile non-Newtonian blood flow through a model of arterial stenosis pdf
جریان خون پرضربان غیر نیوتنی در یک مدل گرفتگی سرخرگی word
Dynamic Simulations of Atmospheric-Entry Capsules pdf
شبيه سازي ديناميكي كپسول بازگشتي به اتمسفر word
INTERMETALLIC Ni3Al-BASE ALLOY: A PROMISING MATERIAL FOR TURBINE BLADES pdf
آلیاژ بین فلزی پایه Ni3Al: آلیاژی جدید و مناسب برای پره های توربین word
Numerical Analysis of Dynamic Stability of a Reentry Capsule at Transonic Speeds pdf
تحليل عددي پايداري ديناميكي كپسيول بازگشتي در سرعتهاي صوتي word
Analysis of Panel Flutter by Chebyshev Polynomials pdf
آنالیز ارتعاش صفحه (پنل) به وسیله چندجمله ای های چبیشف word
Dynamic Stability of Blunt Atmospheric Entry Configurations pdf
پايداري ديناميكي شكلبندي پهن بازگشتي به اتمسفر word
Mass transfer from a bubble in a vertical pipe pdf
انتقال جرم از یک حباب درون لوله ای عمودی word
Tool-based nanofinishing and micromachining pdf
نانو پرداخت کاری و میکرو ماشین کاری مبتنی بر ابزار word
Heat transfer in two-component internal mist cooling: Part I. Experimental investigation pdf
انتقال حرارت در خنک سازی مه ای داخلی دو جزئی: بخش 1. تحقیق تجربی word
Energy and exergy analysis of a rotary kiln used for plaster production pdf
آنالیز انرژی و اکسرژی یک کوره گردان مورد استفاده برای تولید گچ word
Numerical modeling of a fiber optic sensor in its environment for civil engineering applications pdf
مدلسازی عددی یک سنسور فیبر نوری در محیط برای کاربردهای مهندسی عمران word
INVESTIGATION OF THE HIGH-SPEED WATER SLUGS pdf
بررسی اسلاگ های سریع السیر آب word
Experimental investigation and simulation of machining thin-walled workpieces pdf
تحقیق تجربی و شبیه سازی ماشین کاری قطعات با دیواره نازک word
Three-dimensional stability lobe and maximum material removal rate in end milling of thin-walled plate pdf
لوب پایداری سه بعدی و ماکزیمم آهنگ برداشتن ماده در فرزکاری نهایی صفحه با جداره نازک word
Mechanism of Dynamic Instability of a Reentry Capsule at Transonic Speeds pdf
مكانيزم ناپايداري ديناميكي كپسول بازگشتي در سرعتهاي صوتي word
Optimal fixture design in peripheral milling of thin-walled workpiece pdf
طراحی بهینه ثابت نگهدارنده در فرزکاری محیطی قطعه کار با دیواره نازک word
Super-High Heat Flux Removal Using Sintered Metal Porous Media pdf
تخلیه شار گرمایی فوق بالا با استفاده از محیط متخلخل فلزی زینتر word
Interaction of Linear Waves with Oblique Shock Waves pdf
اندرکنش امواج خطی با امواج ضربه ای مایل word
Laminar flow and heat transfer in the boundary-layer of non-Newtonian fluids over a stretching flat sheet pdf
جریان آرام و انتقال حرارت در لایه ی مرزی سیال غیر نیوتونی یر روی ورق مسطح در حال کش آمدن word
Scaling Up of HTS Motor Based on Trapped Flux and Flux Concentration for Large Aircraft Propulsion pdf
افزایش موتور HTS بر اساس جریان مهار شده و شدت جریان برای پیش راندن هواپیمای بزرگ word
ساختار منافذ و خواص مکانیکی آلیاژهای آلومینیوم متخلخل انجماد شده جهت دار word
Modeling Simulation and Fabrication of Fiber Optic Pressure Sensor Pobe pdf
مدلسازی شبیه سازی و ساخت پروب سنسور فشاری فیبر نوری word
The partition of unity finite element method: Basic theory and applications pdf
روش تقسیم واحد المان محدود :نظریه ی پایه و کاربرد ها word
Experimental Investigation of Heat Transfer in a High-Pressure Reciprocating Gas Compre pdf
بررسی تجربی انتقال حرارت در یک کمپرسور گاز رفت و برگشتی با فشار بالا word
Energy and exergy analyses of space heating in buildings pdf
تحلیل انرژی و اکسرژی گرم شدن فضا در ساختمان ها word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی مکانیک

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید