مقالات ترجمه شده مهندسی مکانیک گرایش ساخت‌ و تولید

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی مکانیک گرایش ساخت‌ و تولید به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی مکانیک گرایش ساخت‌ و تولید نمایید.

Nanocomposites as Advanced Materials for Aerospace Industry
نانوکامپوزیت ها به عنوان مواد پیشرفته برای صنعت هوا و فضا
Improvement of in vitro titanium bioactivity by three different surface treatments
بهبود زیست فعالی تیتانیوم در شرایط ازمایشگاهی با استفاده از سه روش متفاوت اماده سازی سطح
Microstructure and mechanical properties of Al/SiO2 composite produced by CAR process
خواص مکانیکی و ریزساختار ترکیب Al/SiO2 ساخته شده به روش فرآیند CAR
Microstructure and thermal expansion behavior of spray-deposited Al–50Si
میکروساختار و رفتار انبساط گرمایی Al-50Si رسوب داده شده بوسیله پاشش
Magnetic field assisted abrasive based micro-/nano-finishing
نانوپرداخت کاری و میکرو پرداخت کاری براساس میدان مغناطیسی به همراه ساینده
Influence of injection parameters on the formation of blush in injection moulding of PVC
تاثیر پارامتر های تزریق در شکل گیری blush در قالب تزریق pvc
Ultra-precision grinding
سنگ‌زنی فوق دقیق
Effects of heat treatment on mechanical properties of modified cast AISI D3 tool steel
تأثیر عملیات حرارتی بر خواص مکانیکی فولاد ابزار اصلاح و ریخته گری شده AISI D3
A Study on Warm Hydroforming of Al and Mg Sheet Materials: Mechanism and Proper Temperature Conditions
بررسی فرآیند هیدروفرمینگ ورق های آلومینیمی و منیزیمی: مکانیزم و شرایط دمایی مناسب
THE REALITY OF FUNCTIONALLY GRADED MATERIAL PRODUCTS
تحقق ساخت محصولات با مواد مدرج تابعی
Residual stresses and initial imperfections in non-linear analysis
تنشهاي پسماند و عيوب اوليه در آناليزهاي غيرخطي
Severe plastic deformation (SPD) processes for metals
فرآیندهای تغییرشکل شدید پلاستیک (SPD) در فلزات
Temperature Fields Produced by Traveling Distributed Heat Sources
میدان دمایی تولیدشده توسط منابع حرارتی توزیع‌شده متحرک
Risk assessment of aging ship hull structures in the presence of corrosion and fatigue
برآورد ریسک اسکلت بدنه کشتی تحت اثر خوردگی وخستگی
اثرات عملیات حرارتی متداول بر مقاومت به سایش فولاد ابزار AISI H13
INTERMETALLIC Ni3Al-BASE ALLOY: A PROMISING MATERIAL FOR TURBINE BLADES
آلیاژ بین فلزی پایه Ni3Al: آلیاژی جدید و مناسب برای پره های توربین
Tool-based nanofinishing and micromachining
نانو پرداخت کاری و میکرو ماشین کاری مبتنی بر ابزار
Experimental investigation and simulation of machining thin-walled workpieces
تحقیق تجربی و شبیه سازی ماشین کاری قطعات با دیواره نازک
Three-dimensional stability lobe and maximum material removal rate in end milling of thin-walled plate
لوب پایداری سه بعدی و ماکزیمم آهنگ برداشتن ماده در فرزکاری نهایی صفحه با جداره نازک
Optimal fixture design in peripheral milling of thin-walled workpiece
طراحی بهینه ثابت نگهدارنده در فرزکاری محیطی قطعه کار با دیواره نازک
ساختار منافذ و خواص مکانیکی آلیاژهای آلومینیوم متخلخل انجماد شده جهت دار
The partition of unity finite element method: Basic theory and applications
روش تقسیم واحد المان محدود :نظریه ی پایه و کاربرد ها
Analysis of interfacial slip in cross-wedge rolling: a numerical and phenomenological investigation
آنالیز لغزش سطحی در نورد گوه ‌ای عرضی: بررسی عددی و پدیدار شناختی
Finite element simulation of ironing process under warm conditions
شبیه سازی اجزاء محدود فرآیند اتوکاری گرم

Skip Navigation Links