مقالات ترجمه شده مهندسی مکانیک گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی مکانیک گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی مکانیک گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

On the simulation of the flow around a circular cylinder at Re = 140, 000
شبیه سازی جریان در اطراف سیلندر دایروی در Re=140،000
Corrosion fatigue behavior of additively manufactured biodegradable porous iron
رفتار خوردگی خستگی ماده افزودنی مصنوعی آهن متخلخل زیست تخریب پذیر
Physical mechanisms involved into the flame propagation process through aluminum dust-air clouds: A review
Control of Wake Structure Behind a Square Cylinder by Magnetohydrodynamics
کنترل ساختار جریان دنباله سیال پشت یک استوانه مربعی با مگنتوهیدرودینامیک
Maximum Range Computation Based on Differential Flatness for Guided Bombs
محاسبه محدوده بیشینه بر اساس روش صافی دیفرانسیلی برای بمب های هدایت شونده
Application of Digital Image Correlation technique to Erichsen Cupping Test
استفاده از روش همبستگی تصویر دیجیتال در آزمون کشش فنجانی اریکسون
Tooth stress calculation of metal spur and helical gears
محاسبه ی تنش دندانه چرخ دنده ی ساده و چرخ دنده ی مارپیچی
Elastic and Viscoelastic Foundation Models
مدل های فنداسیون الاستیک و ویسکوالاستیک
Significance of gas-liquid interfaces for two-phase flows in micro-channels
اهمیت سطح مشترک گاز-مایع برای جریان های دو فازی در میکرو کانال ها
Bifurcations and stability analysis for nonlinear oscillations of an airfoil
تحلیل دوشاخگی و پایداری در ارتعاشات غیرخطی یک ایرفویل
CFD modeling of primary breakup during metal powder atomization
مدلسازی CDF از تجزیه اولیه در طی اتمیزاسیون پودر فلز
Numerical study of flows past airfoils with wavy surfaces
مطالعه ی عددی جریان گذرنده از ایرفویل ها با سطوح مواج
Detailed Numerical Simulations of the Primary Atomization of a Turbulent Liquid Jet in Crossflow
شبیه سازی های عددی دقیق از اتمیزاسیون اولیه یک جت مایع آشفته در جریان های ضربدری
Another approach to a hybrid particle-finite element algorithm for high-velocity impact
رویکرد دیگر با یک الگوریتم المان محدود ذره مرکب برای ضربه با سرعت بالا
Effect of Natural Fillers on Mechanical Properties of GFRP Composites
اثر پرکننده های طبیعی بر خواص مکانیکی کامپوزیت های GFRP
Thermo-mechanical characterization of banana particulate reinforced PVC composite as piping material
خصوصیات حرارتی مکانیکی کامپوزیت pvc تقویت شده با ذرات موز به عنوان مواد لوله کشی
تاثیر سختی پرتابه بر روی تغییر شکل و رفتار شکست در آزمایش ضربه تیلور
Condition Number Regularized Covariance Estimation
براورد هم واریانس مرتب شده با عدد شرطی
Numerical simulation of the breakup of a round liquid jet by a coaxial flow of gas with a subgrid Lagrangian breakup model

Skip Navigation Links