مقالات ترجمه شده مديريت (صفحه 10)

Preconditions for public sector e-infrastructure development pdf
پيش‌شرط‌هاي توسعه زيرساخت الكترونيكي در بخش دولتي word
A Bayesian regularized artificial neural network for stock market forecasting pdf
شبکه عصبی مصنوعی منظم شده بیزین برای پیش بینی بازار سهام word
Combined MCDM techniques for exploring stock selection based on Gordon model pdf
تكنيك‌هاي MCDM تركيب شده براي بررسي انتخاب سهام بر اساس مدل گوردون word
An airline's management strategies in a competitive air transport market pdf
راهبردهای مدیریتی یک شرکت هواپیمایی در یک بازار رقابتی حمل و نقل هوایی word
Understanding new ventures’ business model design in the digital era: An empirical study in China pdf
Adopters and non-adopters of business-to-business electronic commerce in Singapore pdf
تطبیق دهنده و غیرتطبیق دهنده های تجارت الکترونیک بین بنگاهی در سنگاپور word
تاثیرات کنترل بر عملکرد پروژه های سیستم های اطلاعات: نقش تعدیل کننده خطر پیچیدگی word
Non-financial performance in product market and capital expenditure pdf
عملکرد غیر مالی در بازار تولید و هزینه های سرمایه word
Ownership Structure and Corporate Performance: Evidence from Bangladesh pdf
ساختار مالکیت و عملکرد شرکت؛ شواهدی از بنگلادش word
IMPACT OF OIL PRICE ON ECONOMIC GROWTH: A STUDY OF BRIC NATIONS pdf
تاثیر قیمت نفت بر رشد اقتصادی: بررسی کشورهای بریک (BRIC) word
Customer acceptance of IPTV service quality pdf
پذيرش مشتري از كيفيت سرويس IPTV word
How knowledge management impacts performance in projects: An empirical study pdf
تأثیر مدیریت دانش بر روی کارائی پروژه‌ها word
Evaluating health-care waste treatment technologies using a hybrid multi-criteria decision making model pdf
The influence of product life cycle on the efficacy of purchasing practices pdf
اثر چرخه عمر محصول بر کارآمدی فعالیت های خرید word
Interorganizational information systems visibility and supply chain performance pdf
پدیداری سیستم های اطلاعات درون سازمانی و عملکرد زنجیره تامین word
Closed or open innovation? Problem solving and the governancechoice pdf
نوآوری بسته و یا باز؟ حل مسأله و انتخاب نظارت word
A model-free scheme for meme ranking in social media pdf
طرحي با مدل آزاد براي رتبه بندي ميم در رسانه هاي اجتماعي word
A game theory formulation of decision making under conditions of uncertainty and risk pdf
فرمولبندی تئوری بازیها و رقابت های تصمیم گیری تحت شرایط عدم اطمینان و خطرپذیری word
Introducing branded communities in sport for building strong brand relations in social media pdf
معرفی انجمن های برند شده در حوزه ورزش برای ایجاد ارتباطات برندی قوی در محیط های اجتماعی word
The explicit and implicit impact of sport sponsorship pdf
تأثیر آشکار و ضمنی حمایت مالی در ورزش word
Strategic management of the new product development process pdf
مدیریت استراتریک فرآیند توسعه محصول جدید word
The effects of Project Management Information Systems on decision making in a multi project environment pdf
اثرات سیستم های اطلاعاتی مدیریت پروژه بر تصمیم گیری در یک محیط چند پروژه ای word
Earnings Volatility and Earnings Prediction: Analysis and UK Evidence pdf
پیش‌بینی و نوسانات درآمدی: تحلیل و شواهدی از انگلستان word
Critical issues for knowledge management implementation at a national level pdf
مسائل مهم در پیاده سازی مدیریت مبتنی بر دانش در سطح ملی word

سایر مقالات ترجمه شده مديريت

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید