مقالات ترجمه شده مديريت گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده مديريت گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مديريت گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

Analytical Modeling of Cost in Management Accounting Research
مدلسازي تحليلي هزينه در تحقيقات حسابداري مديريت
Market Implied Ratings and Financing Constraints: Evidence from US Firms
رتبه بندی های ضمنی بازار و محدودیت های مالی: شواهدی از شرکت های آمریکایی
Online fuzzy based decision support system for human resource performance appraisal
سیستم پشتیبانی از تصمیم مبتنی بر فازی آنلاین برای ارزیابی عملکرد منابع انسانی
Stakeholders’ Influences on Corporate Green Innovation Strategy: A Case Study of Manufacturing Firms in China
تأثیر ذینفعان روی استراتژی نوآوری سبز شرکت: مطالعه موردی شرکت های تولیدی در چین
Stakeholders’ Influences on Corporate Green Innovation Strategy: A Case Study of Manufacturing Firms in China
تأثیر ذینفعان در استراتژی نوآوری سبز شرکت: مطالعه موردی شرکت های تولیدی در چین
Decision support system for product variety management
سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای مدیریت تنوع محصول
Asymmetric supply chain models implementable with a mechanism design
مدل‌های زنجیره‌ی تامین نامتقارن، با قابلیت پیاده‌ سازی به وسیله‌ی طراحی مکانیسم
From System Dynamics and Discrete Event to Practical Agent Based Modeling: Reasons, Techniques, Tools
Local decision making and decision fusion in hierarchical levels
تصمیم گیری محلی و ادغام تصمیم گیری در سطوح سلسله مراتبی
The measurement factor of employee participation for Knowledge Management System in engineering consulting firms
عامل اندازه گیری مشارکت کارکنان برای سیستم مدیریت دانش در شرکت های مشاوره ی مهندسی
A bi-objective robust inspection planning model in a multi-stage serial production system
یک مدل برنامه ریزی بازرسی مقاوم دو-هدفه در یک سیستم تولید سری چند-سطحی
A decision support system for fuzzy multi-objective multi-period sustainable project selection
یک سیستم پشتیبانی از تصمیم فازی چند منظوره ی چند زمانه ی انتخاب پروژه ی پایدار
موازنه اهداف فردی و سازمانی در مدیریت استعداد جهانی: یک دیدگاه منافع متقابل
An analysis of open government portals: A perspective of transparency for accountability
تحلیلی از پورتال های دولتی باز : چشم اندازی از شفافیت برای پاسخگویی
Offering a New Model to Evaluate the Impacts of Management Policies on the Efficiency of Bus Rapid Transit System
Earnings Announcements and Systematic Risk
اعلامیه های (اعلان های) سود و ریسک سیستماتیک
A literature review on green supply chain management: Trends and future challenges
مرور ادبیاتی بر مدیریت زنجیره تامین سبز: روندها و چالش های آینده
Cost–benefit analysis of intellectual capital disclosure: University stakeholders’ view
تجزیه و تحلیل هزینه و سود افشای سرمایه فکری : دیدگاه ذینفعان (سهامداران) دانشگاه
The role of Security, Design and Content factors on customer trust in mobile commerce
Advanced techniques for knowledge management and access to strategic information
تکنیک های پیشرفته ی مدیریت دانش و دسترسی به اطلاعات استراتژیک
Reflections on the Foundations of System Dynamics and Systems Thinking
تأملاتی در مبانی سیستم دینامیک و تفکر سیستمی
Anthropometry of the Singaporean and Indonesian populations
آنتروپومتری مردم سنگاپور و اندونزی
Correlation analysis and systemic risk measurement of regional, financial and global stock indices

Skip Navigation Links