مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی منابع طبيعی (صفحه 6)

A Note on The Examination of Morphometric Differentiation Among Fish Populations: The Truss System pdf
نکاتی در مورد تمایز مورفولوژیک در میان جمعیت های ماهی: سیستم تراس word
Interaction effect of temperature and thyme essential oil on vase life of cut narcissus flowers pdf
اثر متقابل دما و اسانس آویشن بر طول عمر و ماندگاری شاخه گل های برشی نرگس word
“ARE WE MOVING IN THE RIGHT DIRECTION? TRANSPORT’S ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT WITH ELECTRE III pdf
The Political Economy of Green Taxation in OECD Countries pdf
اقتصاد سیاسی مالیات بندی سبز در کشورهای عضو OECD word
Enhancing the durability of wood against wood destroying fungi using nano-zink pdf
ارتقا دوام چوب در برابر قارچ مخرب چوب با استفاده از ذرات نانو روی word
Disaster Risk Management and the Systems Approach pdf
مدیریت خطرپذیری در حوادث غیر مترقبه و نگرش سیستمی word
MODIFICATION OF WOOD FIBER USING STEAM pdf
اصلاح فیبر چوب با استفاده از بخار word
Hydrolysis of Polysaccharides with 77 Sulfuric Acid for Quantitative Saccharification pdf
تجزیه پلی ساکارید ها با اسید سولفوریک 77 برای قندسازی کمی word
USING HELP MODEL FOR DESIGNING GEOCOMPOSITE DRAINAGE SYSTEMS IN LANDFILLS pdf
استفاده از مدل HELP در طراحی سیستم زهکشی در محل دفن زباله word
Municipal Solid Waste Recycling Issues pdf
مسائل مربوط به بازیافت مواد زائد جامد شهری word

سایر مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی منابع طبيعی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید