مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی منابع طبيعی گرایش مهندسی چوب و کاغذ

لیست مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی منابع طبيعی گرایش مهندسی چوب و کاغذ به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی منابع طبيعی گرایش مهندسی چوب و کاغذ نمایید.

Towards a super-strainable paper using the Layer-by-Layer technique
به سوی کاغذی با مقاومت فوق العاده با استفاده از روش لایه به لایه
Antibacterial paper based on composite coatings of nanofibrillated cellulose and ZnO
کاغذ ضدباکتری مبتنی بر پوشش های کامپوزیتی نانو فیبریل های سلولزی و ZnO
Study of Microscopy Properties of Wood Impregnated with Nanoparticles during Exposed to White-Rot Fungus
مطالعه خصوصیات میکروسکوپی چوب دارای ذرات نانو که در مجاورت قارچ سفید پوسیده قرارگرفته است
Enhancing the durability of wood against wood destroying fungi using nano-zink
ارتقا دوام چوب در برابر قارچ مخرب چوب با استفاده از ذرات نانو روی
Nanocomposite Ecomaterials Based on Polymers and Alumina Nanoparticles for Wood Preservation
THE ENVIRONMENTALLY BENIGN PULPING PROCESS OF NON-WOOD FIBERS
فرآیند خمیرکاغذگیری از فیبرهای غیرچوبی به صورت بی خطر برای محیط زیست
Hydrolysis of Polysaccharides with 77 Sulfuric Acid for Quantitative Saccharification
تجزیه پلی ساکارید ها با اسید سولفوریک 77 برای قندسازی کمی
MODIFICATION OF WOOD FIBER USING STEAM
اصلاح فیبر چوب با استفاده از بخار

Skip Navigation Links