مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی منابع طبيعی گرایش شیلات

لیست مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی منابع طبيعی گرایش شیلات به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی منابع طبيعی گرایش شیلات نمایید.

Prebiotics in aquaculture: a review
پربیوتیک ها در آبزی پروری: مقاله مروری
A Note on The Examination of Morphometric Differentiation Among Fish Populations: The Truss System
نکاتی در مورد تمایز مورفولوژیک در میان جمعیت های ماهی: سیستم تراس
Value chain analysis of the aquaculture feed sector in Egypt
آنالیز زنجیره ارزش بخش آبزی پروری در کشور مصر

Skip Navigation Links