مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی منابع طبيعی گرایش محیط زیست

لیست مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی منابع طبيعی گرایش محیط زیست به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی منابع طبيعی گرایش محیط زیست نمایید.

An overview of the modification methods of activated carbon for its water treatment applications
مروری بر روش های اصلاح کربن فعال برای کاربردهای تصفیه آب
رفتار محیطی و اکو سمی بودن نانوذرات ساخته شده برای جلبک ها، گیاهان و قارچ ها
Heavy metal adsorption by modified oak sawdust: Thermodynamics and kinetics
جذب سطحی فلزات سنگین توسط خاک اره بلوط اصلاح شده: ترمودینامیک و سینتیک
Heavy metal adsorption onto agro-based waste materials: A review
جذب سطحی فلز سنگین بر روی ضایعات پایه کشاورزی: مرور
EFFECT OF AIR POLLUTION ON CARBOHYDRATE AND NUTRIENTS CONCENTRATIONS IN SOME DECIDUOUS TREE SPECIES
Impact Assessment of Air Pollution Stress on Plant Species through Biochemical Estimations
ارزیابی تأثیر آلودگی هوا بر گونه‌های گیاهی از طریق بر آورد شیمیایی
Histological changes in leaves of Salix alba under air pollution effect
تغییرات ساختاری و میکرومورفولوژی در برگهای Salix alba ( بید سفید) تحت اثر آلودگی هوا
Climate, Energy Security and Innovation
آب و هوا، امنیت انرژی و نوآوری
Has CO2 Emission Increased the Iranian Economic Growth?
آیا انتشار گاز اکسید کربن سبب افزایش رشد اقتصادی ایران شده است؟
THE REMOVAL OF HEAVY-METAL IONS BY SEAWEEDS AND THEIR DERIVATIVES
حذف یونهای فلزات سنگین توسط جلبک‌های دریایی و مشتقات آنها
Creating a Culture to Deliver Sustainable HSE Performance
ایجاد یک فرهنگ برای ارایه عملکرد HSE پایدار
FAST-TRACK EVALUATION OF A COMPACT CHEMICALLY ENHANCED-TRICKLING FILTER SYSTEM
ارزیابی سریع سیستم پیشرفتۀ شیمیایی فیلترچکنده فشرده
Dioxins sources and current remediation technologies — A review
منابع دی اکسین و فناوری های موجود برای کاهش آن ــ بررسی متون
Bioremediation of petroleum hydrocarbon contaminants in marine habitats
زیست پالایی آلاینده های هیدروکربنی نفت خام در زیستگاه های دریایی
Supply-side approaches to the economic valuation of coastal and marine habitat in the Red Sea
روش طرف عرضه برای ارزیابی اقتصادی زیستگاه های ساحلی و دریایی در دریای سرخ
The Protection of Land-based Wildlife under International Law
حفاظت از حیات وحش بر روی زمین از منظر حقوق بین الملل
Assessment for soil improvement benefit of land rehabilitation in dump areas
ارزیابی مزیت اصلاح خاک در احیاء زمین در مناطق زباله خیز
آنالیز هزینه زیست محیطی و بررسی ارتقاء صنعت چرم مصنوعی

Skip Navigation Links