مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی منابع طبيعی گرایش مدیریت مناطق خشک و بیابانی

لیست مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی منابع طبيعی گرایش مدیریت مناطق خشک و بیابانی به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی منابع طبيعی گرایش مدیریت مناطق خشک و بیابانی نمایید.

Management of Drought
مدیریت خشکسالی
Municipal Solid Waste Recycling Issues
مسائل مربوط به بازیافت مواد زائد جامد شهری

Skip Navigation Links