مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی منابع طبيعی (صفحه 2)

The Protection of Land-based Wildlife under International Law pdf
حفاظت از حیات وحش بر روی زمین از منظر حقوق بین الملل word
Assessment for soil improvement benefit of land rehabilitation in dump areas pdf
ارزیابی مزیت اصلاح خاک در احیاء زمین در مناطق زباله خیز word
Wall-to-wall tree type classification using airborne lidar data and CIR images pdf
طبقه بندی کامل نوع درخت با استفاده از داده های lidar هوابُرد و تصاویر CIR word
EXPERIMENTAL STUDY OF SCOUR RATE IN CONSOLIDATED COHESIVE SEDIMENT pdf
مطالعه ی آزمایشگاهی نرخ آبشستگی در رسوب چسبنده ی پیوسته word
Amazon flood wave hydraulics pdf
هیدرولیک موج سیلابی آمازون word
آنالیز هزینه زیست محیطی و بررسی ارتقاء صنعت چرم مصنوعی word
FEASIBILITY AND ACCURACY OF MODIS 250M IMAGERY FOR FOREST DISTURBANCE MONITORING pdf
قابلیت و صحت تصاویر 250 متری MODIS برای پایش آشفتگی جنگل word
رابطه بین فرم شهری و انتشار دی اکسید کربن با بررسی پنجاه شهر ژاپن word
A Note on The Examination of Morphometric Differentiation Among Fish Populations: The Truss System pdf
نکاتی در مورد تمایز مورفولوژیک در میان جمعیت های ماهی: سیستم تراس word
Dust storms loads analyses—Iraq pdf
آنالیز بار طوفان های گرد و خاک – عراق word
Geotechnical properties of gas oil-contaminated kaolinite pdf
خواص ژئوتکنیکی کائولینیت آلوده به نفت گاز word
نقش فرهنگ و رهبری سازمانی در اجرای برنامه های ایمنی آب برای بهبود مدیریت ریسک word
USING HELP MODEL FOR DESIGNING GEOCOMPOSITE DRAINAGE SYSTEMS IN LANDFILLS pdf
استفاده از مدل HELP در طراحی سیستم زهکشی در محل دفن زباله word
Societal response to challenges of global change and human sustainable development pdf
واکنش اجتماعی به چالش های تغییرات جهانی و توسعه پایدار انسانی word
The impact of exceptional events on erosion, bedload transport and channel stability in a step-pool channel pdf
اثر حوادث استثنایی بر فرسایش، انتقال بار بستر و پایداری کانال در یک کانال آبگیر پلکانی word
Tradeable Permits for Pollution Control when Emission Location Matters: What have We Learned pdf
Dust storms: Recent developments pdf
طوفان های گرد و خاک: پیشرفت های اخیر word
Operating cost analysis of electrocoagulation of textile dye wastewater pdf
آنالیز هزینه عملیات الکتروکواگولاسیون فاضلاب رنگ نساجی word

سایر مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی منابع طبيعی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید