دانلود مقاله ترجمه شده کاربرد تحلیل زمین آماری برای ارزیابی پراکنش در ویژگی های آب زیرزمینی


چطور این مقاله مجموعه مهندسی كشاورزی را دانلود کنم؟

فایل انگلیسی این مقاله با شناسه 2007409 رایگان است. ترجمه چکیده این مقاله مجموعه مهندسی كشاورزی در همین صفحه قابل مشاهده است. شما می توانید پس از بررسی این دو مورد نسبت به خرید و دانلود مقاله ترجمه شده اقدام نمایید

قیمت :
765,000 ریال
شناسه محصول :
2007409
سال انتشار:
2012
حجم فایل انگلیسی :
341 Kb
حجم فایل فارسی :
840 کیلو بایت
نوع فایل های ضمیمه :
Pdf+Word
کلمه عبور همه فایلها :
www.daneshgahi.com

عنوان فارسي

کاربرد تحلیل زمین آماری برای ارزیابی پراکنش در ویژگی های آب زیرزمینی

عنوان انگليسي

Application of Geostatistical Analysis for Evaluating Variation in Groundwater Characteristics

نویسنده/ناشر/نام مجله

World Applied Sciences Journal

این مقاله چند صفحه است؟

این مقاله ترجمه شده مجموعه مهندسی كشاورزی شامل 7 صفحه انگلیسی به صورت پی دی اف و 14 صفحه متن فارسی به صورت ورد تایپ شده است

چکیده فارسی

چکیده

 شناخت پراکنش زمانی و مکانی کیفیت آب زیرزمینی یک عامل ضروری برای اجرای مدیریت بهینه منابع آب است. به منظور بررسی کیفیت آب، این مطالعه به دو مرحله تقسیم شد. در مرحله اول به منظور ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی برای آبیاری، 76 چاه در دشت بهادران در سال 2011 نمونه برداری شدند. SAR، EC و یون های B3+ و Cl- به عنوان شاخص های ارزیابی بررسی شدند. سپس با استفاده از روش های زمین آماری نقشه های هر پارامتر ترسیم شدند. در مرحله دوم با در نظرگرفتن معیارهای فائو، این نقشه ها همپوشانی شدند و نقشه های مجزای کیفیت آب استخراج شدند. نقشه EC نشان می دهد که به ترتیب در 48 و 52 درصد از منطقه مورد مطالعه، آب زیرزمینی برای مقاصد آبیاری در کلاس محدودیت شدید و کم تا متوسط  قرار می گیرد. علاوه بر این، نقشه شماتیک محدودیت های نفوذ در خاک نشان می دهد که آب زیرزمینی در 66 درصد از منطقه محدودیت ندارد، در حالی که 11 درصد از آب زیرزمینی محدودیت کم تا متوسط و 23 درصد محدودیت شدید دارند. از لحاظ سمیّت آب، غلظت های بور و کلرید بررسی شدند و با توجه به نتایج، تغییراتِ آنها در منطقه مورد مطالعه از تابع نمایی پیروی می کند.

1-مقدمه

کشاورزی تا حد زیادی وابسته به منابع آب با کیفیت استاندارد است. در بسیاری از مناطق، استفاده بیش از حد از منابع آب با کیفیت خوب ما را مجبور به استفاده از منابع آب با کیفیت پایین تر می سازد. آب های با کیفیت پایین اغلب حاوی مقدار فراوانی املاح محلول هستند و آبیاری طولانی مدت، اصول مصرف آب را نادیده می گیرد که منجر به انباشته شدن نمک های محلول و سدیم در محیط ریشه می شود و خسارات جبران ناپذیری به محصولات، خاک و محیط وارد می شود [1]. بنابراین، شناخت کمیت و کیفیت آب زیرزمینی به عنوان مهم ترین منابع تأمین آب کاملاً ضروری است [2]. چندین روش برای تعیین مناسب بودن کیفیت آب زیرزمینی برای مقاصد آبیاری تاکنون توسعه یافته اند. برای مثال، روش طبقه بندی فائو که در سال 1976 ارائه شد بر اثرات بلندمدت کیفیت آب بر تولید محصول، شرایط خاک و مدیریت مزرعه تأکید می کند. در این روش شوری آب، سرعت نفوذ آب به خاک و سمیّت یون های خاص بررسی می شوند...

زمین آمار روش کریجینگ نقشه پهنه بندی پراکنش فضایی :کلمات کلیدی

چکیده انگلیسی

Abstract

Knowing the temporal and spatial variation of groundwater quality is a necessary factor for implementing the optimal management of water resources. In order to investigate water quality this study was divided into two phases. At the first phase for evaluating the groundwater quality for irrigation, 76 wells were sampled in Bahadoran plain, in 2011. The SAR, EC and B3+ and Cl- ions were analyzed as the evaluation indexes. Then using geostatistical methods the maps of each parameter were drawn. In the second phase, considering FAO criteria, these maps were overlaid and separate water quality maps were derived. EC map indicates that, respectively 48 and 52 % of the study area; groundwater lies in severe and slight to moderate restriction class for irrigation purposes. Moreover, the thematic map of infiltration restrictions indicates that the groundwater has no restriction at the rate of 66 % of the area while 11% of groundwater cause low to moderate and 23 % cause severe limitation. In terms of water toxicity, Boron and Chloride concentrations were investigated and according to the results their changes follow an exponential function in the study area

Keywords: Geostatistics Kriging method Zoning map Spatial variation
این برای گرایش های: کشاورزی – آب، کاربرد دارد. سایر ، را ببینید. همچنین این در گرایش های: مرتع و آبخیزداری، می تواند کاربرد داشته باشد. سایر ، را ببینید. [ برچسب: ]
 مقاله مجموعه مهندسی كشاورزی با ترجمه
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید