مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی منابع طبيعی (صفحه 1)

Characterizing vertical forest structure using small-footprint airborne LiDAR pdf
Antibacterial paper based on composite coatings of nanofibrillated cellulose and ZnO pdf
کاغذ ضدباکتری مبتنی بر پوشش های کامپوزیتی نانو فیبریل های سلولزی و ZnO word
Impact of terrain attributes, parent material and soil types on gully erosion pdf
اثر ویژگیهای زمین، مواد بستر و انواع خاک بر روی فرسایش خندقی word
Dust storms loads analyses—Iraq pdf
آنالیز بار طوفان های گرد و خاک – عراق word
Fusion of LiDAR and imagery for estimating forest canopy fuels pdf
تلفیق ليدار و تصاویر اپتيکي برای برآورد سوخت تاج پوشش جنگل word
Geotechnical properties of gas oil-contaminated kaolinite pdf
خواص ژئوتکنیکی کائولینیت آلوده به نفت گاز word
Land use/cover disturbance due to tourism in Jeseníky Mountain, Czech Republic: A remote sensing and GIS based approach pdf
The impact of exceptional events on erosion, bedload transport and channel stability in a step-pool channel pdf
اثر حوادث استثنایی بر فرسایش، انتقال بار بستر و پایداری کانال در یک کانال آبگیر پلکانی word
ELECTRE III and IV Decision Aids in an Environmental Problem pdf
سیستم های کمک به تصمیم گیری IV و ELECTRE III درخصوص یک مسئله زیست محیطی word
GIS AIDED AVALANCHE WARNING IN NORWAY pdf
اخطار بهمن با کمک GIS در نروژ word
The use of the GIS into the Forest Fire prediction. The Simulation Model pdf
استفاده از GIS برای پیش بینی آتش سوزی جنگل . مدل شبیه سازی word
Effects of artificial hypolimnetic oxygenation in a shallow lake. Part 2: Numerical modelling pdf

سایر مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی منابع طبيعی

Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان کشاورزی > مجموعه مهندسی منابع طبيعی > مقاله های مجموعه مهندسی منابع طبيعی و ترجمه فارسی آنها
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید