دانلود مقاله ترجمه شده آب و هوا، امنیت انرژی و نوآوری


چطور این مقاله علوم سياسی را دانلود کنم؟

فایل انگلیسی این مقاله با شناسه 2002427 رایگان است. ترجمه چکیده این مقاله علوم سياسی در همین صفحه قابل مشاهده است. شما می توانید پس از بررسی این دو مورد نسبت به خرید و دانلود مقاله ترجمه شده اقدام نمایید

قیمت :
1,690,000 ریال
شناسه محصول :
2002427
سال انتشار:
2008
حجم فایل انگلیسی :
846 Kb
حجم فایل فارسی :
382 کیلو بایت
نوع فایل های ضمیمه :
Pdf+Word
کلمه عبور همه فایلها :
www.daneshgahi.com

عنوان فارسي

آب و هوا، امنیت انرژی و نوآوری

عنوان انگليسي

Climate, Energy Security and Innovation

نویسنده/ناشر/نام مجله

ECN

این مقاله چند صفحه است؟

این مقاله ترجمه شده علوم سياسی شامل 80 صفحه انگلیسی به صورت پی دی اف و 67 صفحه متن فارسی به صورت ورد تایپ شده است

چکیده فارسی

چکیده

اهداف سه گانه سیاست انرژی اتحادیه اروپا: خفیف سازی تغییرات آب و هوا،امنیت عرضه انرژی و ارتقا رقابت پذیری اقتصاد اتحادیه اروپا هستند.

هم افزایی ومبادلات احتمالی میان این سه هدف با سناریوهای (کاهنده) موجود، بینشی از پیشینه ابداعات، درک پتانسیل ها و موانع بازار به تکنولوژی های با کربن پایین، اطلاعاتی به روز درباره  سیاست ها و مقیاس و همچنین روابط خارجی اروپا در زمینه انرژی) در این مطالعه مورد بحث قرار گرفته است. این نتایج به دست آمد،اولا که هم افزایی میان کاهش تغییرات آب و هوایی، امنیت انرژی و قابلیت رقابت پیشنهاد شده توسط اهداف سه گانه سیاست های انرژی آسان نیست. ثانیا سیاست های  انرژی کنونی اتحادیه اروپا برای تکنولوژیهای تجاری و نارس برای کاهش دادن تعییرات آب و هوایی و عرضه انرژی پاک تا سال 2050 به احتمال زیاد کافی به نظر نمی رسند.

فهرست مطالب

مقدمه

1-مبنای منطقی برای سیاست های مشترک کاهش تغییرات آب و هوایی، امنیت عرضه و ابداعات فناورانه

2-1-مقدمه

2-بنیان هایی سیاست های مشترک  برای تغییرات آب و هوا، امنیت عرضه و ابداعات فناورانه

1-2-مقدمه

2-2-هزینه ها و منافع کاهش تغییرات آب و هوایی

1-2-2-تاثیرات جهانی تغییرات آب و هوایی

3-2-هزینه ها و منافع امنیت انرژی

1-3-2-ابعاد امنیت انرژی

2-3-2-تاثیرات تاریخی منطقه ای اختلالات عرضه گاز و نفت

3-3-2-هزینه ها و سیاست های امنیت انرژی

4-2-قش ابداعات تکنولوژیکی

1-4-2-ابداعات تکنولوژیکی و قابلیت رقابت

2-4-2-موانع ابداعات تکنولوژیکی

1-2-4-2-تکنولوژیهای های مبتنی بر سوخت های فسیلی و هسته ای

2-2-4-2- تکنولوژیهای انرژی قابل جایگزین

3-2-4-2-کنولوژیهای کربن پایین در بخش های پایانی مصرف

3-4-2-هزینه ها و نقش یادگیری

5-2-هم افزایی و مبادلات میان تکنولوژیهای انرژی ابداعی

6-2-تنیجه گیری

3-چشم اندازی بر سیاست های تغییرات آب و هوا، امنیت انرژی و ابداعات فناورانه

1-3-مقدمه

2-3-چشم انداز کاهش تغییرات آب و هوا

3-3- راهنمای عرضه/تقاضا

4-3- چشم انداز امنیت انرژی

5-3- چشم انداز ابداعات تکنولوژیک

1-5-3-تکنولوژیهای  های مبتنی بر سوخت های فسیلی و هسته ای

2-5-3-تکنولوژیهای انرژی تجدیدپذیر

3-5-3-تکنولوژیهای کربن پایین در بخش های پایانی مصرف

6-3-نتیجه گیری

4-سیاست های انرژی اتحادیه اروپا و همکاریهای بین المللی

1-4-مقدمه

2-4-سیاست های انرژی تاثیر گذار رو به جلو اتحادیه اروپا

1-2-4-چالش های ابداعات تکنولوژیک

2-2-4- تاثیر سیاست های محیط زیستی بر ابداعات

3-2-4- EU-ETS بعنوان ابزاری موثر و مقرون به صرفه

4-2-4- ضرورت سیاست های مکمل

3-4- ارزیابی ترکیب کنونی سیاست انرژی اتحادیه اروپا

4-4-انتقال انرژی و همکاری های بین المللی

1-4-4- سیاست انتقال انرژی جهانی

2-4-4-سیاست های خارجی اتحادیه اروپا و انتقال انرژی

5-4-نتیجه گیری

5-نتیجه گیری و توصیه های سیاسی

1-5-نتایج

2-5-توصیه هایی سیاسی

امنیت انرژی هزینه ها و منافع امنیت انرژی هزینه ها و سیاست های امنیت انرژی :کلمات کلیدی

چکیده انگلیسی


Abstract

The threefold objective for EU energy policies is the mitigation of climate change, the security of energy supply, and the promotion of the competitiveness of the EU economy. Possible synergies and trade-offs between the three related policy goals are discussed in this study by evaluating existing mitigation scenarios, insights from the innovation literature, insights into the potentials of and market barriers to innovative low carbon energy technologies, information on EU policies and measures to date, as well as EU external relations in the energy field. It is concluded firstly that the synergy between climate change mitigation, energy security and competitiveness suggested by the three-fold objective of EU energy policies is not straightforward. Secondly, current EU energy policies to stimulate (nearly) commercial and immature technologies are most likely insufficient to mitigate climate change and secure energy supply up to and beyond 2050.

Contents

1. Introduction

2. The rationale for joint policies for climate change mitigation, supply security and technological innovation

2.1 Introduction

2.2 Costs and benefits of climate change mitigation

2.2.1 Global impacts from climate change

2.2.2 Costs of climate change policies

2.3 Costs and benefits of energy security

2.3.1 Dimensions of energy security

2.3.2 Regional historic impacts of oil and gas supply disruptions

2.3.3 Costs of supply security policies

2.4 The role of technological innovation

2.4.1 Technological innovation and competitiveness

2.4.2 Barriers to technological innovation

2.4.2.1 Fossil fuel based technologies and nuclear

2.4.2.2 Renewable energy technologies

2.4.2.3 Low carbon technologies in end use sectors

2.4.3 Costs and the role of learning

2.5 Synergies and trade-offs between innovative energy technologies

2.6 Conclusions

3. An outlook on climate change policies, energy security and technological innovation

3.1 Introduction

3.2 Outlook climate change mitigation

3.3 The Supply/Demand Index

3.4 Outlook energy security

3.5 Outlook technological innovation

3.5.1 Fossil fuel based technologies and nuclear

3.5.2 Renewable energy technologies

3.5.3 Low carbon technologies in end-use sectors

3.6 Conclusions

4. EU energy policies and international co-operation

4.1 Introduction

4.2 Towards effective EU energy policies

4.2.1 Challenges to technological innovation

4.2.2 The impact of environmental policies on innovation

4.2.3 The EU ETS as an effective and cost- efficient instrument

4.2.4 The need for complementary policies

4.3 Evaluation of the present EU energy policy mix

4.4 Energy transition and international co-operation

4.4.1 Politics of a global energy transition

4.4.2 EU external policies and energy transition

4.5 Conclusions

5. Conclusions and policy recommendations

5.1 Conclusions

5.2 Policy recommendations

Keywords: Energy Security
این برای گرایش های: کلیه گرایش ها، کاربرد دارد. همچنین این در گرایش های: محیط زیست، می تواند کاربرد داشته باشد. سایر ، را ببینید. [ برچسب: ]
 مقاله علوم سياسی با ترجمه
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید