مقالات ترجمه شده مهندسی هوافضا (صفحه 1)

Nanocomposites as Advanced Materials for Aerospace Industry pdf
نانوکامپوزیت ها به عنوان مواد پیشرفته برای صنعت هوا و فضا word
Design of HTS Axial Flux Motor for Aircraft Propulsion pdf
طراحی موتور HTS با جریان محوری برای پیشرانش هواپیما word
HTS Motors in Aircraft Propulsion: Design Considerations pdf
موتورهای HTS در پیشرانش هواپیما: ملاحظات مربوط به طراحی word
Safety Torque Generation in HTS Propulsion Motor for General Aviation Aircraft pdf
ایجاد گشتاور پیچشی ایمن در موتور پیشران HTS برای هواپیمای عمومی word
Cost-benefit analysis of electric taxi systems for aircraft pdf
بررسی هزینه و سود سیستمهای تاکسی الکتریک(خودرو الکتریکی)هواپیما word
Survey of Blunt Body Dynamic Stability in Supersonic Flow pdf
بررسي پايداري ديناميكي بدنه پهن در جريان مافوق صوت word
Grid Resolution and Turbulence Model Effects on Space Capsule Navier-Stokes Simulations pdf
تفكيك شبكه و تاثيرات مدل آشفتگي روي شبيه سازي ناوير استوكز كپسول فضايي word
Dynamic Simulations of Atmospheric-Entry Capsules pdf
شبيه سازي ديناميكي كپسول بازگشتي به اتمسفر word
Improving Safety Assessment of Complex Systems: An industrial case study pdf
بهبود ارزیابی ایمنی سیستم های پیچیده:یک مطالعه موردی صنعتی word
Numerical Analysis of Dynamic Stability of a Reentry Capsule at Transonic Speeds pdf
تحليل عددي پايداري ديناميكي كپسيول بازگشتي در سرعتهاي صوتي word
Dynamic Stability of Blunt Atmospheric Entry Configurations pdf
پايداري ديناميكي شكلبندي پهن بازگشتي به اتمسفر word
INVESTIGATION OF THE HIGH-SPEED WATER SLUGS pdf
بررسی اسلاگ های سریع السیر آب word
Experimental investigation and simulation of machining thin-walled workpieces pdf
تحقیق تجربی و شبیه سازی ماشین کاری قطعات با دیواره نازک word
Three-dimensional stability lobe and maximum material removal rate in end milling of thin-walled plate pdf
لوب پایداری سه بعدی و ماکزیمم آهنگ برداشتن ماده در فرزکاری نهایی صفحه با جداره نازک word
Mechanism of Dynamic Instability of a Reentry Capsule at Transonic Speeds pdf
مكانيزم ناپايداري ديناميكي كپسول بازگشتي در سرعتهاي صوتي word
Optimal fixture design in peripheral milling of thin-walled workpiece pdf
طراحی بهینه ثابت نگهدارنده در فرزکاری محیطی قطعه کار با دیواره نازک word
Scaling Up of HTS Motor Based on Trapped Flux and Flux Concentration for Large Aircraft Propulsion pdf
افزایش موتور HTS بر اساس جریان مهار شده و شدت جریان برای پیش راندن هواپیمای بزرگ word
Detection of Surface Mines Using Hyperspectral Sensors pdf
تشخیص مین های سطحی با استفاده از سنسورهای ابر طیفی word
Application of parameter estimation to FTD for a light airplane via flight tests pdf
كاربرد تخمين پارامتر جهت FTD براي هواپيماي سبك از طريق تستهاي پروازي word
Second order sliding mode control for a quadrotor UAV pdf
کنترل مد لغزشی مرتبه دو برای سیستم کوادروتور word
Enabling an Industrial Robot for Metal Cutting Operations pdf
فعال کردن یک ربات صنعتی برای عملیات برش فلز word
Correlation of GPS signal fades due to ionospheric scintillation for aviation applications pdf
همبستگی محو شدن های سیگنال GPS ناشی از درخشش یونسفری برای کاربردهای هوانوردی word
Maximum Range Computation Based on Differential Flatness for Guided Bombs pdf
محاسبه محدوده بیشینه بر اساس روش صافی دیفرانسیلی برای بمب های هدایت شونده word
Numerical Study on Aerodynamic Wave Drag Reduction by Counterflow Supersonic Jet in Hypersonic Flow pdf
On the simulation of the flow around a circular cylinder at Re = 140, 000 pdf
شبیه سازی جریان در اطراف سیلندر دایروی در Re=140،000 word
Effect of different turbulence models on combustion and emission characteristics of hydrogen/air flames pdf
اثر مدل‌های مختلف آشفتگی بر ویژگی های احتراق و انتشار شعله های هیدروژن و هوا word
INTERMEDIATE BALLISTICS UNSTEADY SABOT SEPARATION: FIRST COMPUTATIONS AND VALIDATIONS pdf
جدایش سابوت ناپایدار بالستیک میانی: محاسبات اولیه و اعتبار سنجی word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی هوافضا

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید