مقالات ترجمه شده مهندسی هوافضا گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی هوافضا گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی هوافضا گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

Nanocomposites as Advanced Materials for Aerospace Industry
نانوکامپوزیت ها به عنوان مواد پیشرفته برای صنعت هوا و فضا
Design of HTS Axial Flux Motor for Aircraft Propulsion
طراحی موتور HTS با جریان محوری برای پیشرانش هواپیما
HTS Motors in Aircraft Propulsion: Design Considerations
موتورهای HTS در پیشرانش هواپیما: ملاحظات مربوط به طراحی
Safety Torque Generation in HTS Propulsion Motor for General Aviation Aircraft
ایجاد گشتاور پیچشی ایمن در موتور پیشران HTS برای هواپیمای عمومی
Cost-benefit analysis of electric taxi systems for aircraft
بررسی هزینه و سود سیستمهای تاکسی الکتریک(خودرو الکتریکی)هواپیما
Survey of Blunt Body Dynamic Stability in Supersonic Flow
بررسي پايداري ديناميكي بدنه پهن در جريان مافوق صوت
Grid Resolution and Turbulence Model Effects on Space Capsule Navier-Stokes Simulations
تفكيك شبكه و تاثيرات مدل آشفتگي روي شبيه سازي ناوير استوكز كپسول فضايي
Dynamic Simulations of Atmospheric-Entry Capsules
شبيه سازي ديناميكي كپسول بازگشتي به اتمسفر
Improving Safety Assessment of Complex Systems: An industrial case study
بهبود ارزیابی ایمنی سیستم های پیچیده:یک مطالعه موردی صنعتی
Numerical Analysis of Dynamic Stability of a Reentry Capsule at Transonic Speeds
تحليل عددي پايداري ديناميكي كپسيول بازگشتي در سرعتهاي صوتي
Dynamic Stability of Blunt Atmospheric Entry Configurations
پايداري ديناميكي شكلبندي پهن بازگشتي به اتمسفر
INVESTIGATION OF THE HIGH-SPEED WATER SLUGS
بررسی اسلاگ های سریع السیر آب
Experimental investigation and simulation of machining thin-walled workpieces
تحقیق تجربی و شبیه سازی ماشین کاری قطعات با دیواره نازک
Three-dimensional stability lobe and maximum material removal rate in end milling of thin-walled plate
لوب پایداری سه بعدی و ماکزیمم آهنگ برداشتن ماده در فرزکاری نهایی صفحه با جداره نازک
Mechanism of Dynamic Instability of a Reentry Capsule at Transonic Speeds
مكانيزم ناپايداري ديناميكي كپسول بازگشتي در سرعتهاي صوتي
Optimal fixture design in peripheral milling of thin-walled workpiece
طراحی بهینه ثابت نگهدارنده در فرزکاری محیطی قطعه کار با دیواره نازک
Scaling Up of HTS Motor Based on Trapped Flux and Flux Concentration for Large Aircraft Propulsion
افزایش موتور HTS بر اساس جریان مهار شده و شدت جریان برای پیش راندن هواپیمای بزرگ
Detection of Surface Mines Using Hyperspectral Sensors
تشخیص مین های سطحی با استفاده از سنسورهای ابر طیفی
Application of parameter estimation to FTD for a light airplane via flight tests
كاربرد تخمين پارامتر جهت FTD براي هواپيماي سبك از طريق تستهاي پروازي
Second order sliding mode control for a quadrotor UAV
کنترل مد لغزشی مرتبه دو برای سیستم کوادروتور
Enabling an Industrial Robot for Metal Cutting Operations
فعال کردن یک ربات صنعتی برای عملیات برش فلز
Correlation of GPS signal fades due to ionospheric scintillation for aviation applications
همبستگی محو شدن های سیگنال GPS ناشی از درخشش یونسفری برای کاربردهای هوانوردی
Maximum Range Computation Based on Differential Flatness for Guided Bombs
محاسبه محدوده بیشینه بر اساس روش صافی دیفرانسیلی برای بمب های هدایت شونده
Numerical Study on Aerodynamic Wave Drag Reduction by Counterflow Supersonic Jet in Hypersonic Flow
On the simulation of the flow around a circular cylinder at Re = 140, 000
شبیه سازی جریان در اطراف سیلندر دایروی در Re=140،000
Effect of different turbulence models on combustion and emission characteristics of hydrogen/air flames
اثر مدل‌های مختلف آشفتگی بر ویژگی های احتراق و انتشار شعله های هیدروژن و هوا
INTERMEDIATE BALLISTICS UNSTEADY SABOT SEPARATION: FIRST COMPUTATIONS AND VALIDATIONS
جدایش سابوت ناپایدار بالستیک میانی: محاسبات اولیه و اعتبار سنجی

Skip Navigation Links