مقالات ترجمه شده علوم اقتصادی (صفحه 3)

Data Mining Techniques for Anti Money Laundering pdf
تکنیک های داده کاوی برای مبارزه با پول شویی word
The value of business planning before start-up — A decision-theoretical perspective pdf
Bank Financial Statement Management using a Goal Programming Model pdf
مدیریت صورت وضعیت های مالی بانکی با استفاده از یک مدل برنامه ریزی آرمانی word
Economic growth with finite lifetimes pdf
‌‌رشد اقتصادی با عمر محدود word
Have Reforms Established Transmission Channels of Exchange Rate Policy in Myanmar pdf
آیا کانال های انتقال سیاست نرخ ارز در میانمار با اصلاحات پابرجا می ماند؟ word
Public Libraries – Facilitators of Information Society and eInclusion in Latvia pdf
کتابخانه های عمومی-تسهیل کنندگان جامعه اطلاعاتی و زیرساخت های الکترونیکی در لتونی word
Cost Control in Consulting Engineering Firms pdf
کنترل هزینه در شرکت های مشاوره مهندسی word
Corporate leverage and the collateral channel pdf
اعتبار اهرمی اشتراکی و شبکه ی جانبی word
Microfinance and Household Poverty Reduction: New Evidence from India pdf
سرمایه گذاری (اعتبارات) خرد و کاهش فقر خانوار: شواهد تازه از هند word
Impact of Banking Sector Development on Economic Growth: Another Look at the Evidence from Nigeria pdf
تأثیر توسعه‌ی بخش بانکداری بر رشد اقتصادی: بررسی شواهد مربوط به نیجریه word
A Fuzzy Logic Approach to Modelling the Underground Economy pdf
یک رویکرد منطق فازی برای مدل سازی اقتصاد زیرزمینی word
Optimal Cash Management Under Uncertainty pdf
مدیریت بهینه وجوه نقد تحت شرایط نااطمینانی word
Friedman and Taylor on Monetary Policy Rules: A Comparison pdf
قوانین سیاست پولی فریدمن و تیلور: یک مقایسه word
A Study on Trust Building and Its Derived Value in C2C E-Commerce pdf
WHAT DETERMINES THE PROFITABILITY OF BANKS? EVIDENCE FROM SPAIN pdf
سوددهی بانک ها چگونه تعیین می شود؟ نمونه ی مورد مطالعه در اسپانیا word
Energy exports, globalization and economic growth: The case of South Caucasus pdf
صادرات و جهانی سازی انرژی، و رشد اقتصادی : موردِ قفقازجنوبی word
یک معیار ریسک جدید و کاربرد آن در بهینه سازی سبد سهام: روش SPP-CVaR word
Credit risk of Islamic banks in GCC countries pdf
ریسک اعتباری بانک های اسلامی در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس(GCC) word
INTERNAL AND EXTERNAL DETERMINANTS OF PROFITABILITY OF BANKS pdf
عوامل تعیین کننده داخلی و بیرونی در زمینه سودآوری بانک ها word
Economic Development Planning Models: A Comparative Assessment pdf
مدل های برنامه ریزی توسعه اقتصادی: یک ارزیابی مقایسه ای word
Accounting for intellectual capital: on the elusive path from theory to practice pdf
توضیح سرمایه معنوی: در مسیری اغفال کننده از ایده تا عمل word
How bank competition influences liquidity creation pdf
تاثیر رقابت میان بانک ها بر ایجاد نقدینگی word
Globalization and Its Challenges pdf
جهانی سازی و چالش های آن word
A gravity model of virtual water trade pdf
مدل جاذبه در ارتباط با تجارت آب مجازی word
Impact of marketing activities on relationship quality in the Malaysian banking sector pdf
تاثیر فعالیت های بازاریابی بر کیفیت رابطه های موجود در بخش بانکی مالزی word
China: International Trade and WTO Accession pdf
چین: تجارت بین الملل و عضویت در WTO(سازمان تجارت جهانی) word

سایر مقالات ترجمه شده علوم اقتصادی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید