مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی كشاورزی (صفحه 6)

استفاده از آفت کش ها و کاهش ریسک در سیستم کشاورزی اروپا همراه با IPM: مقدمه ای بر مسائل ویژه word
Effects of different salts and mannitol on seed imbibition, germination and ion content of Crithmum maritimum L pdf
The potential use of cereal (1-3,1-4)- β-D-glucans as functional food ingredients pdf
پتانسیل استفاده از گلوکان های (1/3,1/4)- β -Dغلات، به عنوان اجزای تشکیل دهنده ی غذای عملگرا word
STAIRS: a new genetic resource for functional genomic studies of Arabidopsis pdf
STAIRS: یک منبع ژنتیکی جدید برای مطالعات ژنومیک کارکردی Arabidopsis word
THE EFFECT OF GIBBERELLIC ACID AND BENZYLADENINE ON GROWTH AND ESSENTIAL OILS OF GERMAN CHAMOMILE pdf
بررسی اثر جیبرلیک اسید و بنزی لادنین بر رشد و اسانس های بابونه آلمانی word
Genetically Modified Foods and Social Concerns pdf
غذاهای اصلاح شده از نظر ژنتیکی و نگرانی های اجتماعی word
Conservation tillage and depth stratification of porosity and soil organic matter pdf
زراعت(كشاورزي، خاكورزي) حفاظتي و قشر بندي عميق تخلخل و ماده آلي خاك word
Production of transglutaminase by Streptomyces isolates in solid-state fermentation pdf
تولید ترنسگلوتامیناز با جداگرهای استرپتومیسز در تخمیر حالت جامد word
Energy use pattern in rice production: A case study from Mazandaran province, Iran pdf
الگوی استفاده از انرژی در تولید برنج: مطالعه ی موردی در استان مازندران ایران word
The Economic Analysis of Agricultural Enterprises in Sustainable Development Aspect pdf
تحلیل اقتصادی توسعه‌ی پایدار شرکت‌های کشاورزی word
Dairy Manure Handling pdf
انتقال کود در گاوداری word
Poultry feed availability and nutrition in developing countries pdf
دسترسی به غذای ماکیان و تغذیه طیور در کشورهای در حال توسعه word
Application of cereals and cereal components in functional foods: a review pdf
کاربرد غلات و اجزای تشکیل دهنده ی آن در غذاهای عملگرا word
Consumers’ preferences for geographical origin labels: evidence from the Canadian olive oil market pdf
ترجیح مصرف کنندگان برای برچسب های مبدا جغرافیایی: شواهد بازار روغن زیتون کانادا word
effect of chemical and organic fertilizers on yield and essential oil of chamomile flower heads pdf
اثر کودهای شیمیایی و ارگانیک بر محصول و اسانس سرگل های بابونه آلمانی word
Allelopathy: physiological and Sustainable Agriculture Important Aspects pdf
آللوپاتی: جنبه ها ی مهم و فیزیولوژیکی در کشاورزی پایدار word
Stevia (Stevia rebaudiana) a bio-sweetener: a review pdf
استویا (Stevia rebaudiana) یک شیرین کننده طبیعی است: یک مقاله مروری word
Meat Products as Functional Foods: A Review pdf
فرآورده های گوشتی به عنوان مواد غذایی کاربردی: نقد و بررسی word
Economic Efficiency of Resource Use in Groundnut Production in Adamawa State of Nigeria pdf
بهره وری اقتصادی از منابع مورد استفاده در تولید بادام زمینی در اراضی اداماوا نیجریه word
Low Cost Tissue Culture Technology in the Regeneration of Sweet Potato pdf
فناوری کشت بافت کم هزینه در احیای سیب زمینی شیرین word
Social Desirability Bias in Real, Hypothetical, and Inferred Valuation Experiments pdf
تمایلات مطلوبیت اجتماعی در آزمایشات واقعی، فرضی، و ارزش گذاری استنباطی word

سایر مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی كشاورزی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید