مقالات ترجمه شده مهندسی برق (صفحه 62)

Optimization of CNFET Parameters for High Performance Digital Circuits pdf
بهینه‌سازی پارامترهای CNFET برای مدارهای دیجیتالی پیشرفته word
Skin effect experimental validations of induction motor squirrel cage parameters pdf
بررسی‌های آزمایشگاهی در مورد اثر پوستی پارامترهای موتور القایی قفس سنجابی word
Orbital Angular Momentum in Radio—A System Study pdf
اندازه حرکت زاویه ای مداری در رادیو – مطالعه یک سیستم word
Planning the Coordination of Directional Overcurrent Relays for Distribution Systems Considering DG pdf
Voltage control of the grid connected wind plant using energy storage and FACTS devices pdf
Cramer-Rao bound and optimum sensor array for source localization from time differences of arrival pdf
کران CRAMER-RAO و آرایه سنسوری بهینه برای محلی سازی منبع با استفاده از تفاوت های زمان ورود word
A hybrid descent method with genetic algorithm for microphone array placement design pdf
یک روش نزولی ترکیبی با الگوریتم ژنتیک برای طراحی پیکربندی آرایه های میکروفون word
A Fast and Scalable Protection Scheme for Distribution Networks With Distributed Generation pdf
طرح حفاظت سریع و مقیاس پذیر برای شبکه های توزیع با تولید پراکنده word
Antenna Performance Improvement Techniques for Energy Harvesting: A Review Study pdf
روش‌های بهبود عملکرد آنتن برای برداشت انرژی: یک مطالعه مروری word
Approaches For Automated Detection And Classification Of Masses In Mammograms pdf
روش هایی برای تشخیص اتوماتیک و طبقه بندی توده ها در ماموگرام ها word
A simple voltage-to-frequency converter with modulated duty cycle pdf
یک مبدل ولتاژ به فرکانس ساده با سیکل وظیفه مدوله شده word
Vivaldi Antenna for RF Energy Harvesting pdf
آنتن Vivaldi برای برداشت انرژی RF word
Power Modeling and Characterization of Graphene-Based Logic Gates pdf
مدل سازی نیرو و مشخصه یابی گیت های منطقی بر پایه گرافین word
Neural networks in design of iterative learning control for nonlinear systems pdf
استفاده از شبکه‌های عصبی در طراحی کنترل تکرار آموز برای سیستم‌های غیرخطی word
BACKSTEPPING METHOD FOR A SINGLE-LINK FLEXIBLE-JOINT MANIPULATOR USING GENETIC ALGORITHM pdf
Ratiometric Voltage-to-Frequency Converter for Long-Life Autonomous Portable Equipment pdf
مبدل ولتاژ به فرکانس نسبت سنجی برای تجهیزات قابل حمل مستقل با عمر طولانی word
Modeling and control of the doubly fed induction generator wind turbine pdf
مدل‌سازی و کنترل توربین بادی مبتنی بر ژنراتور القایی تغذیه دوبل word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی برق

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید