مقالات ترجمه شده مهندسی برق (صفحه 4)

کنترل تطبیقی فیدبک خروجی برای یک کلاس از سیستم های غیر خطی مقیاس بزرگ زمان-تاخیر word
Flicker mitigation by reactive power control in wind farm with doubly fed induction generators pdf
کاهش فیلکر بوسیله کنترل توان راکتیو مزارع بادی با ژنراتورهای القایی دو سوتغذیه word
Face Recognition using SIFT Features pdf
تشخیص چهره با استفاده از ویژگی های SIFT word
Delay efficient STEM by pipelining pdf
کاهش تأخیر بوسیله ی پردازش موازی STEM word
Brain Tumour classification, Detection and Segmentation Using Digital Image Processing and Probabilistic Neural Network Techniques pdf
Design of low power CMOS ultra wide band low noise amplifier using noise canceling technique pdf
طراحی تقویت کننده کم نویز، فوق پهن باند CMOS و با توان مصرفی کمتر با استفاده از تکنیک حذف نویز word
High-Frequency AC-Link PV Inverter pdf
اینورتر PV لینک AC فرکانس بالا word
Control of a Supercapacitor Energy Storage System for Microgrid Applications pdf
کنترل سیستم ذخیره انرژی ابرخازنی برای کاربردهای ریزشبکه word
R2P: An open source hardware and software modular approach to robot prototyping pdf
R2P، یک روش ماژولی نرم افزاری و سخت افزاری متن باز برای نمونه برداری ربات word
Scaling Up of HTS Motor Based on Trapped Flux and Flux Concentration for Large Aircraft Propulsion pdf
افزایش موتور HTS بر اساس جریان مهار شده و شدت جریان برای پیش راندن هواپیمای بزرگ word
DESIGN OF STATE SPACE CONTROLLERS (POLE PLACEMENT) FOR SISO SYSTEMS pdf
طراحی کنترل کننده های فضای حالت (قراردادن قطب) برای سیستمهای SISO word
Fault ride-through capability of a DFIG in isolated grids employing DVR and supercapacitor energy storage pdf
قابلیت گذر از خطا DFIG در شبکه‌های ایزوله که دارایDVR و سیستم ذخیره انرژی ابر خازن هستند word
An edge-based color-aided method for license plate detection pdf
یک روش تشخیص پلاک بر اساس لبه و با کمک رنگ word
Digital Signal Processing for Coherent Optical Fibre Communications pdf
پردازش سیگنال دیجیتال در ارتباطات فیبر نوری منسجم word
Reliability Assessment of Power Systems Considering Reactive Power Sources pdf
ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های قدرت با در نظر گرفتن منابع توان راکتیو word
Multi-sensor control for precise assembly of optical components pdf
مونتاژ دقیق ادوات نوری با استفاده از روش کنترل چند سنسوره word
Modeling Simulation and Fabrication of Fiber Optic Pressure Sensor Pobe pdf
مدلسازی شبیه سازی و ساخت پروب سنسور فشاری فیبر نوری word
Investigation of the Dynamic Stability of Microgrid pdf
بررسی پایداری دینامیکی میکرو گرید word
Neural MPPT Control of Wind Generators with Induction Machines without Speed Sensors pdf
کنترل عصبی MPPT ژنراتور‌های بادی با ماشین‌های القایی بدون سنسور‌های سرعت word
Sliding Mode Control of Distributed Parameter Processes: Application to a Solar Power Plant pdf
کنترل مد لغزشی فرآیندها با پارامترهای توزیع شده: مطالعه موردی در نیروگاه های خورشیدی word
A Novel Design of Ternary Full Adder Using CNTFETs pdf
طراحی جدید فول ادر مبنای سه با استفاده از CNTFETها word
Detection of Surface Mines Using Hyperspectral Sensors pdf
تشخیص مین های سطحی با استفاده از سنسورهای ابر طیفی word
A Microcontroller-Based Power Management System for Standalone MicrogridsWith Hybrid Power Supply pdf
سیستم مدیریت توانی مبتنی بر میکروکنترلر برای میکروگریدهای مستقل با تغذیه توانی هیبرید word
A new evolutionary based application specific routing protocol for clustered wireless sensor networks pdf
تحولی جدید بر مبنای یک پروتکل مسیر یابی کاربرد خاص برای شبکه های حسگر بی سیم خوشه ای word
تحلیل عددی جامع از یک سنسور رزونانس– پلاسمون- سطح مبتنی بر یک فیبر نوری H شکل word
A TMR Genetic Voting Algorithm for Fault-tolerant medical Robot pdf
یک الگوریتم رأی گیری ژنتیک TMR برای ربات پزشکی تحمل پذیر خطا word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی برق

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید