مقالات ترجمه شده مهندسی برق (صفحه 4)

Towards a Self-Healing Electric Grid With Superconducting Fault Current Controllers pdf
درآمدی بر یک شبکه برق خود ترمیم با کنترل کننده های جریان خطای ابر رسانا word
Battery Energy Storage for Enabling Integration of Distributed Solar Power Generation pdf
ذخیره‌ی انرژی مبتنی بر باتری برای ممکن ساختن تجمیع تولید توان خورشیدی پراکنده در شبکه word
Multivariable-PI-Based dq Current Control of Voltage Source Converters With Superior Axis Decoupling Capability pdf
کنترل جریان dq مبتنی بر PI چند متغیره مبدل های منبع ولتاژ با قابلیت برتر جداسازی محور word
Reliability constrained unit commitment in smart grid environment pdf
در مدار قرار گرفتن واحدها با در نظر گرفتن قيد قابليت اطمينان در محيط شبكه هوشمند word
A Novel Modified Kernel Fuzzy C-Means Clustering Algorithm on Image Segementation pdf
یک الگوریتم خوشه بندی C-Means فازی هسته اصلاح شده ی جدید بر روی تقسیم بندی تصویر word
تحلیل مونت کارلوی ریسک خرابی برق گیرهای مزرعه های بادی به دلیل امواج صاعقه word
آنالیز عملکرد روش PWM ناپیوسته مبتنی بر موج حامل برای یکسوکننده های وین بهمراه موازنه ولتاژ نقطه خنثی word
Measuring electrostatic charge by ultrasound impulse excitation pdf
سنجش بار الکتروستاتیکی توسط تحریک ضربه مافوق صوت word
یک روش ساده و مفید برای تحلیل سریع اتصال تولید تجدید پذیر به شبکه های توزیع فعال word
Implementation and evaluation of a new DVR topology with AC link for series compensation pdf
پیاده سازی و ارزیابی یک توپولوژی DVR جدید با لینک AC برای جبران سازی سری word
RFID Based Vehicle Identification During Co pdf
شناسایی وسیله نقلیه مبتنی بر RFID هنگام تصادفات word
Experimental Simulation of Effects of Copper Sulphide on Insulation System of Transformers pdf
شبیه سازی تجربی تأثیرات سولفید مس بر سیستم عایق ترانسفورماتورها word
Experimental investigation on the performance of an autonomous wind energy conversion system pdf
تحقیقات تجربی بر روی عملکرد مستقل سیستم تبدیل انرژی باد word
Modeling, simulation, and control of an oil heater pdf
مدلسازی و شبیه سازی و کنترل یک گرم کننده روغن word
Detecting PCB Component Placement Defects by Genetic Programming pdf
شناسایی نقص‌های نصب اجزای بورد مدار چاپی با استفاده از برنامه‌نویسی ژنتیک word
Stepped Circular Waveguide Dual-Mode Filters for Broadband Contiguous Multiplexers pdf
فیلترهای دومدی موجبر دایروی پله ای برای مالتی پلکسرهای پهن باند بهم پیوسته word
Using Numerical Protection Relays as Asset Management Tools pdf
استفاده از رله های محافظت عددی بعنوان ابزار مدیریت دستگاه word
One-port nonlinear electric circuit for simulating grounding systems under impulse current pdf
مدار الکتریکی غیر خطی تک پورتی برای شبیه سازی سیستم های اتصال به زمین تحت جریان ایمپالس word
Multi-objective optimized fuzzy-PID controllers for fourth order nonlinear systems pdf
کنترل کننده PID-فازی بهینه سازی شده چند منظوره برای سیستم های خطی مرتبه چهارم word
Power density improvement of three phase flux reversal machine with distributed winding pdf
بهبود چگالی توان ماشین شار برگشتی سه فاز با سیم پیچی توزیع شده word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی برق

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید