مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری (صفحه 2)

AUTOMATED GENERATION AND UPDATING OF DIGITAL CITY MODELS USING HIGH-RESOLUTION LINE SCANNING SYSTEMS pdf
تولید و بهنگام سازی اتوماتیک مدلهای رقومی شهری با استفاده از سیستم های اسکن خطی با قدرت تفکیک بالا word
تعیین اتلاف انتقالی آب در سیستم آبیاری تنظیمی احمدلی در حوضه گدیز سفلی، ترکیه word
سیستم پشتیبانی تصمیم گیری مکانی گروه محور برای انتخاب مکان مزرعه بادی در شمال غرب اهایو word
مداخلات فعال در تغییر رفتار ایمنی در صنعت ساختمان : یک مطالعه مروری سیستماتیک word
Modeling signalized intersection safety with corridor-level spatial correlations pdf
مدلسازی ایمنی تقاطع دارای علائم ترافیکی توسط همبستگی های فضایی سطح راه word
InSAR mapping and modelling of an active Iranian salt extrusion pdf
مدلسازی و نقشه برداری InSAR از یک برون رانی فعال نمک در ایران word
The use of the GIS into the Forest Fire prediction. The Simulation Model pdf
استفاده از GIS برای پیش بینی آتش سوزی جنگل . مدل شبیه سازی word
A Neural Network Model for Building Construction Projects Cost Estimating pdf
مدل شبکه عصبی برای تخمین هزینه پروژه های ساختمان سازی word
Fusion of LiDAR and imagery for estimating forest canopy fuels pdf
تلفیق ليدار و تصاویر اپتيکي برای برآورد سوخت تاج پوشش جنگل word
Finite Element Modeling of a Multi-Storeyed Retrofitted Reinforced Concrete Frame pdf
مدلسازی المان محدود یک اسکلت بتن آرمه چند طبقه بهسازی شده word
تحلیل فروپاشی پیش روند لرزه ای پلهای بتن مسلح با روش المان محدود اعمال شده word
Impact of weathering on slope stability in soft rock mass pdf
اثر هوازدگی بر پایداری شیب در توده سنگ نرم word
Shallow tunnelling method (STM) for subway station construction in soft ground pdf
روش تونل سازی کم عمق (STM) برای اجرای ایستگاه راه زیرزمینی در زمین نرم word
Experimental and analytical investigation of steel column bases pdf
بررسی تجربی و تحلیلی پایه های ستون فولادی word
Urban Design Aesthetics The Evaluative Qualities of Building Exteriors pdf
زیبایی های طراحی شهری: کیفیت های ارزیابی کننده ی ظاهر بیرونی ساختمان word
Damages on reinforced concrete buildings due to consecutive earthquakes in Van pdf
خسارات حاصل از زمین‌لرزه‌های متوالی در شهر وان بر ساختمان‌های بتن مسلح word
استفاده از داده SAR برای مانیتورینگ محصول برنج(مورد مطالعه:دلتای رودخانه mekon در ویتنام) word
STUDY OF STRENGTH PROPERTIES OF CONCRETE BY USING MICRO SILICA AND NANO SILICA pdf
بررسی خواص مقاومت بتن با استفاده از میکرو سیلیس و نانو سیلیس word
The Influence of Clay Zones on Land Subsidence from Groundwater Pumping pdf
اثر محدوده های رسی بر فرونشست زمین ناشی از پمپاژ آب های زیرزمینی word
Footing Under Static Loading: Land Subsidence pdf
پی سطحی تحت بارگذاری استاتیک: فرونشست زمین word
Monitoring of Rice Field using SAR Data and Optical Data pdf
مانیتورینگ شالیزار برنج با استفاده از داده های SAR و داده های اپتیک word
Nonlinear finite element modeling of cracking at ends of pretensioned bridge girders pdf
مدلسازي اجزاي محدود غيرخطي ترك در انتهاي تيرهاي پل word
Design for earthquake-resistent reinforced concrete structural walls pdf
طراحی برای دیوارهای سازه ای بتن آرمه مقاوم در برابر زلزله word
Seismic damage of highway bridges during the 2008 Wenchuan earthquake pdf
آسیب لرزه ای پلهای آزادراه در طی زلزله 2008 ونچوان word
Methodology for leakage isolation using pressure sensitivity analysis in water distribution networks pdf
روش جداسازی نشت با استفاده از آنالیز حساسیت فشار در شبکه های توزیع آب word
Implementing a technology strategy in developing countries The experience of the Indonesian rolling stock industry pdf
اجرای استراتژی فناوری در کشور های در حال توسعه -تجربه صنعت ترن های خط آهن اندونزی word
Bearing capacity of geosynthetic encased stone columns pdf
ظرفیت باربری ستون های سنگی محصورشده با ژئوسینتتیک word
شبیه سازی فرونشست زمین با استفاده از روش اجزاء محدود: مطالعه ی موردی دشت رفسنجان word
توسعه یک سیستم تخمین چرخه طول عمر برای سازه های زیرساخت حمل و نقل ریلی سبک word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید