دانلود مقاله ترجمه شده اثر محدوده های رسی بر فرونشست زمین ناشی از پمپاژ آب های زیرزمینی


چطور این مقاله مهندسی عمران و نقشه برداری را دانلود کنم؟

فایل انگلیسی این مقاله با شناسه 2004433 رایگان است. ترجمه چکیده این مقاله مهندسی عمران و نقشه برداری در همین صفحه قابل مشاهده است. شما می توانید پس از بررسی این دو مورد نسبت به خرید و دانلود مقاله ترجمه شده اقدام نمایید

قیمت :
815,000 ریال
شناسه محصول :
2004433
سال انتشار:
2013
حجم فایل انگلیسی :
1 Mb
حجم فایل فارسی :
936 کیلو بایت
نوع فایل های ضمیمه :
Pdf+Word
کلمه عبور همه فایلها :
www.daneshgahi.com

عنوان فارسي

اثر محدوده های رسی بر فرونشست زمین ناشی از پمپاژ آب های زیرزمینی

عنوان انگليسي

The Influence of Clay Zones on Land Subsidence from Groundwater Pumping

نویسنده/ناشر/نام مجله

Ground Water

این مقاله چند صفحه است؟

این مقاله ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری شامل 7 صفحه انگلیسی به صورت پی دی اف و 19 صفحه متن فارسی به صورت ورد تایپ شده است

چکیده فارسی


چکیده

هدف این مقاله این است به آنالیز تأثیر محدود های رسی بر فرونشست ناشی از پمپاژ آبهای زیرزمینی است. آنالیزهای المان های بر روی آبخوان تنها صرفا ماسه ای، و یک آبخوان با دو محدوده رسی واقع در فواصل مختلفی از سطح چاه انجام شد. یک مدل که برای کرنش های قابل بازیابی و غیرقابل بازیابی به منظور شبیه سازی ماسه و رس مورد استفاده قرار گرفت. این مدل جریان آب های زیرزمینی را با واکنش (حاصل از)  تنش-تغییر شکل مواد آبخوان پیوند می دهد. هر آبخوان از یک چاه منفرد برای یک دوره 6 ماهه پمپاژ شد، و سپس سطح آب های زیرزمینی به تدریج تا ارتفاعی در زیر ارتفاع محدوده های رس پایین رفت کاهش داده بود و در آنجا به مدت 10 سال نگه داشته شد. سپس سطح آب زیرزمینی به تدریج تا ارتفاع اولیه در طی یک دوره 10 ساله بالا امد. نتایج حاصل از آنالیز نشان می دهد که نیمرخ فرونشست سطح زمین به شدت تحت تاثیر حضور محدوده های رسی قرار گرفته است. فرونشستن سطح زمین در جایی که محدوده های رسی حضور دارند منجر به یک نیمرخ سطح زمین مواج گردید. فرونشست در هنگامی که پمپاژ متوقف شده بود، ادامه داشت، اگرچه با نرخ کمتری نسبت به زمان پمپاژ، و  هنگامی که سطح آب زیرزمینی در زیر ارتفاع محدوده های رسی بود. محدوده های رسیِ بازهم دورتر از سطح چاه از فرونشست محدوده های رسیِ نزدیکتر به سطح چاه، به دلیل تغییرات پایین ترِ ستونِ هیدرواستاتیک، عقب ماندند. خمش هایی (فرونشستن هایی) در نیمرخ فرونشست سطح زمین ناشی از پمپاژ آب های زیرزمینی، شاخص های حضور مواد زمین شناختی کم رساناِ هیدرولیک می باشد.

1-مقدمه

فرونشست زمین ناشی از پمپاژ آبهای زیرزمینی بطور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است (Poland and Davis 1969; Bergado et al. 1987; Leake 1991; Adrian et al. 1999; Shi et al., 2007; Budhu and Adiyaman 2010; Budhu 2011). اثرات منفی فرونشست زمین ناشی از پمپاژ آب های زیرزمینی شامل طوفان (غرقابی) (Rodolfo and Siringan 2006)، خسارت های ساختاری و پی و اساس به زیرساخت هاس زیرزمینی و روزمینی مانند خطوط لوله و ساختمان ها (Bell 1981)، تغییرات در مورفولوژی سطح زمین، و ایجاد درزه های زمینی (Budhu 2008, 2011) می باشد....

فرونشست زمین :کلمات کلیدی

چکیده انگلیسی


Abstract

The objective of this article is to analyze the influence of clay zones on subsidence from groundwater pumping. Finite element analyses were conducted on a sand-only aquifer and a sand aquifer with two clay zones located at different distances from the well face. A model that accounts for recoverable and nonrecoverable strains was used to simulate the sand and clay. This model couples the groundwater flow with the stress-deformation response of the aquifer materials. Each aquifer was pumped from a single well for a period of 6 months, and then the groundwater level was lowered gradually to an elevation below the elevation of the clay zones and kept there for 10 years. The groundwater level was then raised gradually back to the original elevation over a period of 10 years. The results of the analyses show that the ground surface subsidence profile is strongly influenced by the presence of the clays zones. The ground surface sags where these clay zones are present resulting in a wavy ground surface profile. Subsidence continued when pumping is stopped, albeit at a much slower rate than during pumping, and when the groundwater level is below the elevation of the clay zones. Clay zones further away from the well face lag the subsidence of clay zones nearer the well face because of lower changes in hydrostatic head. Sags in ground surface subsidence profile from groundwater pumping are indicators of the presence of low hydraulic conductive geological material

Keywords: groundwater
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید