مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

Small-Scale Model Test and Three-Dimensional Analysis of Pile-Raft Foundation on Medium-Dense Sand
آزمون مدل کوچک مقیاس و آنالیز سه بعدی پی شمعی گسترده برروی ماسه با تراکم متوسط
ISST : In-Situ Shear Test for Soil Investigations
ISST: آزمایش برش برجا برای شناسایی خاک
A hybrid swarm intelligence based particle-bee algorithm for construction site layout optimization
Porosity and Pore Size Distribution
توزیع تخلل و اندازه خلل و فرج
Construction scheduling using Genetic Algorithm based on Building Information Model
زمان بندی ساخت با استفاده از الگوریتم ژنتیک برمبنای مدل اطلاعات ساختمان
تغییرات زمانی مولفه های سرعت در یک جریان آشفته در کانال باز
تاثیر بارگذاری کششی چرخه ای بر مقاومت خروجی ژئو گریدهایی تعبیه شده در یک خاک مملو از دانه های فشرده
Safety evaluation of signalized intersections with left-turn waiting area in China
ارزیابی ایمنی تقاطع های مجهز به چراغ راهنما دارای منطقه انتظار گردش به چپ در چین
A novel true triaxial test system for microwave-induced fracturing of hard rocks
یک سیستم آزمایش سه محوری واقعی جدید برای گسیختگی سنگ‌های سخت ناشی از مایکروویو
Analysis of the Construction Machinery Work Efficiency as a Factor of the Earthworks Sustainability
تحلیل راندمان کار ماشین آلات ساختمانی به عنوان عامل پایداری عملیات خاکی
Investigating binder aging during hot in-place recycling (HIR) of asphalt pavement
بررسی اثر پیرشدگی قیر در عملیات بازیافت گرم در محل در روسازی های آسفالتی
The HoekeBrown failure criterion and GSI- 2018 edition
معیار شکست هوک-براون و شاخص مقاومت زمین‌شناسی (GSI)- ویرایش 2018
A review on the application of natural rubber as asphalt modifier
بررسي مروري کاربرد لاستيک طبيعي به عنوان اصلاح کننده آسفالت
ارزیابی خصوصیات مهندسی برخی از سنگهای آهکی مصر به عنوان مصالح روسازی بزرگراه‌ها
A study of some Egyptian carbonate rocks for the building construction industry
مطالعه برخی از سنگهای کربناته مصر برای صنعت ساختمان سازی
Numerical modeling of post-flood water flow in pavement structures
مدلسازی عددی حرکت جریان آب ناشی از سیل بر روی روسازی
Fragility curves for reinforced concrete structures in Skopje (Macedonia) region
منحنی های شکنندگی برای سازه های بتن مسلح در منطقه اسکوپیه (مقدونیه)
Analytically Derived Fragility Curves and Damage Assessment of Masonrybuildings
استنتاج تحلیلی منحنی های شکنندگی و ارزیابی آسیب ساختمان های بنایی
Strength and resilient behavior of lime modified pond ash as pavement layer
تاثير مشخصه هاي ترافيك و جاده بر ايمني جاده: مرور و جهت گیري تحقيقات آينده
Brittle fracture in V-notches with end holes
شکست ترد در شیار V با سوراخ انتهایی
Low Carbon Based Structural Design Method in Super Tall Buildings
روش طراحی ساختاری کم کربن در ساختمان های فوق بلند
Cyclic behaviour, deformability and rigidity of stiffened steel shear panels
رفتار تناوبی، تغییر شکل پذیری و صلبیت پنل‌های برشی فولادی تقویت شده

Skip Navigation Links