مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

Investigating binder aging during hot in-place recycling (HIR) of asphalt pavement
بررسی اثر پیرشدگی قیر در عملیات بازیافت گرم در محل در روسازی های آسفالتی
The HoekeBrown failure criterion and GSI- 2018 edition
معیار شکست هوک-براون و شاخص مقاومت زمین‌شناسی (GSI)- ویرایش 2018
A novel true triaxial test system for microwave-induced fracturing of hard rocks
یک سیستم آزمایش سه محوری واقعی جدید برای گسیختگی سنگ‌های سخت ناشی از مایکروویو
Analysis of the Construction Machinery Work Efficiency as a Factor of the Earthworks Sustainability
تحلیل راندمان کار ماشین آلات ساختمانی به عنوان عامل پایداری عملیات خاکی
تاثیر تنش اصلی میانگین بر رفتار شکست سنگ؛ مطالعه عددی
Exact formulations and algorithm for the train timetabling problem with dynamic demand
Could magnetic properties be used to image a grouted rock volume
آیا می‌توان از خصوصیات مغناطیسی برای تصویرکردن حجم سنگ گروت‌‌‌شده استفاده کرد؟
Full-scale experimental assessment of the dynamic horizontal behavior of micropiles in alluvial silty soils
Dynamic fracture analysis of the soil-structure interaction system using the scaled boundary finite element method
ویژگی های آلودگی و مکانیسم حرکت آب زیرزمینی در یک میدان نفتی در شمال شرقی چین
Social Network Model of Construction
مدل ساخت و ساز مبتنی بر شبکه اجتماعی
A review on the application of natural rubber as asphalt modifier
بررسي مروري کاربرد لاستيک طبيعي به عنوان اصلاح کننده آسفالت
A framework for estimating pollutant export coefficients from long-term in-stream water quality monitoring data
چارچوبی برای برآورد ضرایب راهبردی آلودگی از داده های پایش کیفیت آب بلند مدت در رودخانه
Methodology for leakage isolation using pressure sensitivity analysis in water distribution networks
روش جداسازی نشت با استفاده از آنالیز حساسیت فشار در شبکه های توزیع آب
Progressive collapse of structures
تخریب پیش رونده سازه ها
COMPARISON OF DAMAGE INDEXES IN NONLINEAR TIME HISTORY ANALYSIS OF STEEL MOMENT FRAMES
مقايسه شاخص‌های آسیب در تحليل تاريخچه زماني غيرخطي قاب‌های خمشی فولادی
توسعه و آزمایش یک مدل ضریب راهبردی در شاخه بالادست رودخانه یانگ تسه
Significance of cutoff in meandering river dynamics
اهمیت قطع جریان در گردش رودخانه های پرانرژی
Research on Construction Safety Risk Management Based on AHP
تحقیق در مورد مدیریت ریسک ایمنی ساخت و ساز بر اساس AHP
Watershed weighting of export coefficients to map critical phosphorous loading areas
وزن دهی ضرایب راهبردی حوضه آبخیز برای نقشه برداری از مناطق بارگذاری بحرانی فسفر

Skip Navigation Links