مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری گرایش مهندسی عمران ـ عمران

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری گرایش مهندسی عمران ـ عمران به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری گرایش مهندسی عمران ـ عمران نمایید.

Flexural performance of fibre reinforced concrete made with steel and synthetic fibres
عملکرد خمشی بتن ساخته شده با الیاف فولادی و الیاف مصنوعی
تأثیر نانو آهک بر آبپوشی، مقاومت مکانیکی، و جمع شدگی خودبخودی بتن فوق العاده کارآمد
An Experimental Approach on Enhancing the Concrete Strength and its Resisting Property by Using Nano Silica Fly Ash
یک روش تجربی برای افزایش استحکام بتن و خواص مقاومتی آن با استفاده از خاکستر بادی نانو سیلیس
Durability properties of high volume fly ash concrete containing nano-silica
خواصِ دوامِ بتنِ دارای حجم بالا خاکستر بادیِ حاوی نانو سیلیس
Effect of Morphology and Dispersibility of Silica Nanoparticles on the Mechanical Behaviour of Cement Mortar
اثر مورفولوژی و تفرقِ نانوذراتِ سیلیس بر رفتار مکانیکیِ ملات سیمان
A holistic approach for assessing traffic safety in the United Arab Emirates
رویکردی جامع برای ارزیابی ایمنی ترافیک در امارات متحده عربی
Pile-Soil Interaction and Settlement Effects Induced by Deep Excavations
اندرکنش شمع و خاک و اثرات نشست ناشی از حفاری عمیق
Investigating the properties of steel shear walls reinforced with Carbon Fiber Polymers
بررسی مشخصات دیواربرشی فولادی تقویت شده با الیاف فیبرکربن
Cyclic axial response and energy dissipation of cold-formed steel framing members
پاسخ محوری چرخه ای و اتلاف انرژی اعضای فولادی سرد نورد شده قابی شکل
Experimental and analytical studies on different configurations of cold-formed steel structures
پژوهش‌های تحلیلی و آزمایشگاهی درپیکربندی مختلف سازه‌های فولادی سرد
Simulation on spread of fire smoke in the elevator shaft for a high-rise building
شبیه سازی گسترش دود حاصل از آتش در چاه آسانسور ساختمان های بلند
Comparison of shear lag in structural steel building with framed tube and braced tube
Mainshock-Aftershock Ground Motion Features and Their Influence in Building's Seismic Response
ویژگی های حرکت زمین پس لرزه- لرزه اصلی و تاثیر آنها روی پاسخ لرزه ای ساختمان
Numerical Analysis of Pile–Soil Interaction under Axial and Lateral Loads
تحلیل عددی اندرکنش خاک-شمع تحت بارهای جانبی و محوری
Railways Track Characterization Using Ground Penetrating Radar
مشخصات مسیر راه آهن با استفاده از رادار نافذ زمین
Quality assessment of soil bearing capacity factor models of shallow foundations
ارزیابی کیفیت مدل های ضریب ظرفیت باربری خاک در شالوده های سطحی
Investigation of Hot In-Place Recycling Effects on Hot Mix Asphalt Pavement
بررسی اثرات بازیافت درجای گرم بر روی روسازی مخلوط گرم آسفالت
Heating effects of asphalt pavement during hot in-place recycling using DEM
اثرات گرمایش روسازی آسفالتی در طول بازیافت گرم درجا با استفاده از روش اجزای منفصل (DEM)
2D numerical investigation of segmental tunnel lining behavior
بررسي عددي دو بعدي رفتار پوشش سگمنتی تونل
Cyclic shear behavior and seismic response of partially saturated slopes
رفتار برشی چرخه ای و پاسخ لرزه ای شیب های نسبتا اشباع
Properties of polymer modified steel fiber-reinforced cement concretes
خصوصیات بتن های مسلح الیافی فولادی و پلیمری اصلاح شده
Liquefaction assessment of cohesionless soils in the vicinity of large embankments
ارزیابی روانگرایی خاک های غیر چسبان در مجاورت خاکریزهای بزرگ
Soil–pile-bridge structure interaction in liquefying ground using shake table testing
بر هم کنش سازه پل- شمع – خاک در زمین روانگرا با استفاده از آزمایش میز لرزان
Centrifuge and numerical modelling of ground-borne vibration from surface sources
مدل سازی عددی و گریز از مرکز ارتعاش منتقل شده از زمین از منابع سطحی
Response of laterally loaded pile in soft clay on sloping ground
پاسخ شمع تحت بارگذاری جانبی در زمین شیبدار رسی
نوآوري در مديريت ساخت و ساز پايدار در پروژه هاي حفاري بزرگ: مورد پژوهشي در استراليا

Skip Navigation Links