مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری گرایش مهندسی عمران ـ عمران

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری گرایش مهندسی عمران ـ عمران به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری گرایش مهندسی عمران ـ عمران نمایید.

A sustainable approach: Utilization of waste PVC in asphalting of roads
استفاده از ضایعات pvc در آسفالت جاده ها
Evaluating sustainability of building projects in urban planning
ارزشیابی پایداری پروژه های ساختمانی در برنامه ریزی شهری
Path dependence and the validation of agent-based spatial models of land use
وابستگی مسیر و صحه گذاری مدل های فضایی مبتنی بر عامل در استفاده از زمین
ارزیابی کیفیت زندگی شهری و ویژگی حیاتی منطقه تاریخی Eminönü در استانبول
Visibility and dominance analysis: assessing a high-rise building project in Trondheim
تحلیل امکان دید و تسلط مکانی : ارزیابی پروژه ساختمان بلند در تروندهیم
Residual stresses and initial imperfections in non-linear analysis
تنشهاي پسماند و عيوب اوليه در آناليزهاي غيرخطي
Study on the Risk Assessment of the Tailings Dam Break
مطالعه بر روي سنجش خطر شکست سد پس مانده ها
انتخاب و برآورد ریسک پروژه‌های ساخت و ساز با استفاده از متدولوژی‌های AHP فازی و TOPSIS فازی
Impact of corporate strengths/weaknesses on project management competencies
تاثیر نقاط ضعف یا قوت صنفی بر شایستگی های مدیریت پروژه
Application of the convergence-confinement method to tunnels in rock masses exhibiting Hoek–Brown strain-softening behaviour
Static and dynamic behaviour of recycled tyre rubber-filled concrete
رفتار استاتیکی و دینامیکی بتن پر شده با لاستیک چرخ بازیافت شده
Seismic Displacement of Broken-Back Gravity Quay Walls
جابجایی لرزه‌ای دیوارهای وزنی اسکله دارای شکستگی از پشت (پشت-شکسته)
Yielding Pressure of Spread Footing above Multiple Voids
فشار تسلیم پی گسترده بر بالای تهی گاه های چندگانه
Perspectives of double skin facade systems in buildings and energy saving
چشم انداز های سیستم های نمای دیواره بیرونی دولایه در ساختمان ها و صرفه جویی انرژی
Numerical modeling of a fiber optic sensor in its environment for civil engineering applications
مدلسازی عددی یک سنسور فیبر نوری در محیط برای کاربردهای مهندسی عمران
INELASTIC BEHAVIOUR OF REINFORCED CONCRETE MEMBERS WITH CYCLIC LOADING
رفتار غیرالاستیک قطعات بتن مسلح با بارگذاری دوره ای
ARCHITECTS PREDICT LAY EVALUATIONS OF LARGE CONTEMPORARY BUILDINGS:WHOSE CONCEPTUAL PROPERTIES?
معماران ارزش گذاری بناهای بزرگ کنونی را پیش بینی مینمایند: ویژگیهای مفهومی چه کسی؟
مداخلات فعال در تغییر رفتار ایمنی در صنعت ساختمان : یک مطالعه مروری سیستماتیک
Modeling signalized intersection safety with corridor-level spatial correlations
مدلسازی ایمنی تقاطع دارای علائم ترافیکی توسط همبستگی های فضایی سطح راه
A Neural Network Model for Building Construction Projects Cost Estimating
مدل شبکه عصبی برای تخمین هزینه پروژه های ساختمان سازی
Finite Element Modeling of a Multi-Storeyed Retrofitted Reinforced Concrete Frame
مدلسازی المان محدود یک اسکلت بتن آرمه چند طبقه بهسازی شده
تحلیل فروپاشی پیش روند لرزه ای پلهای بتن مسلح با روش المان محدود اعمال شده
Impact of weathering on slope stability in soft rock mass
اثر هوازدگی بر پایداری شیب در توده سنگ نرم
Shallow tunnelling method (STM) for subway station construction in soft ground
روش تونل سازی کم عمق (STM) برای اجرای ایستگاه راه زیرزمینی در زمین نرم
Experimental and analytical investigation of steel column bases
بررسی تجربی و تحلیلی پایه های ستون فولادی
Urban Design Aesthetics The Evaluative Qualities of Building Exteriors
زیبایی های طراحی شهری: کیفیت های ارزیابی کننده ی ظاهر بیرونی ساختمان
Damages on reinforced concrete buildings due to consecutive earthquakes in Van
خسارات حاصل از زمین‌لرزه‌های متوالی در شهر وان بر ساختمان‌های بتن مسلح
STUDY OF STRENGTH PROPERTIES OF CONCRETE BY USING MICRO SILICA AND NANO SILICA
بررسی خواص مقاومت بتن با استفاده از میکرو سیلیس و نانو سیلیس

Skip Navigation Links