Skip Navigation Links

امکان دانلود مقاله ترجمه شده روانشناسی عمومی از پورتال آموزش و پژوهش دانشگاهیان (پویان) فراهم شده است. برای دانلود مقاله ترجمه شده روانشناسی عمومی می توانید به لیست مقالات ترجمه شده روانشناسی عمومی در همین صفحه مراجعه کنید. عنوان انگلیسی مقاله روانشناسی عمومی و ترجمه فارسی آن در این لیست مقالات ترجمه شده ارائه شده است. جهت دانلود رایگان مقاله انگلیسی روانشناسی عمومی روی دکمه "دانلود رایگان مقاله انگلیسی" کلیک کنید. در صفحه ای که باز می شود علاوه بر امکان دانلود رایگان مقاله انگلیسی روانشناسی عمومی می توانید چکیده انگلیسی مقاله روانشناسی عمومی و ترجمه فارسی آن را مشاهده نمایید. جهت خرید ترجمه فارسی مقاله انگلیسی روانشناسی عمومی روی دکمه "خرید ترجمه فارسی و دانلود" کلیک نمایید. پس از تکمیل فرایند خرید می توانید ترجمه فارسی مقاله انگلیسی روانشناسی عمومی را دانلود نمایید.

تعداد بازدید : 11568


مقالات ترجمه شده روانشناسی گرایش روانشناسی‌ عمومی

لیست مقالات ترجمه شده روانشناسی گرایش روانشناسی‌ عمومی به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده روانشناسی گرایش روانشناسی‌ عمومی نمایید.

Review The two-process theory of face processing: Modifications based on two decades of data from infants and adults
نظریه دو-فرآیندی چهره پردازی: اصلاحات بر اساس دو دهه داده های مربوط به نوزادان و بزرگسالان
Decision making under stress: A selective review
تصمیم گیری تحت استرس : یک بررسی انتخابی
Influences on the Life Satisfaction of Never-Married Men and Women
آثار رضایت از زندگی در میان مردان و زنانی که هیچگاه تاکنون ازدواج نکرده اند
Position and Item Difficulty Change in an IRT-Based Common Item Equating Design
تغییر دشواری و موقعیت سوال در طرح معادل سازی سوال با مبنای نظریه پرسش-پاسخ
وابستگی به موسیقی برای داشتن احساس بهتر، آگاهی از مسئولیت خود، در قبال قدرت موسیقی
Third Places and the Social Life of Streets
مکان های ثالث و زندگی اجتماعی خیابان ها
Exploring the effects of videogame play on creativity performance and emotional responses
بررسی تاثیر بازی های کامپیوتری بر عملکرد خلاقانه و واکنش های هیجانی
The relationship between emotional intelligence and marital status in sample of college students
رابطه ی بین هوش هیجانی و وضعیت تاهل در نمونه ای از دانشجویان دانشگاه
SENSE OF PLACE AS AN ATTITUDE: LAKESHORE OWNERS ATTITUDES TOWARD THEIR PROPERTIES
معنا و مفهوم مکان بعنوان یک گرایش: گرایش خانوارهای ساحلی نسبت به ملک خود
Impact of sanctions on Iranian airlines: How people in Iran feel about air travel safety?
انتخاب بین پله عادی و پله برقی در مراکز خرید: تاثیر مکان، ارتفاع و تعداد عابر پیاده
Parental Involvement: Model Revision through Scale Development
مشارکت والدی: اصلاح مدل بر اساس بهبود مقیاس
Effects of Permeability on Perceived Enclosure and Spaciousness
اثرات نفوذپذیری بر وسعت و محدوده محیطی درک شده
Affluence, poverty, and the family’s future: The case of Trinidad
فقر، رفاه، و آینده خانواده: مورد ترینیداد
Emotional Intelligence: Reassessing the construct validity
هوش هیجانی: ارزیابی دوباره ی اعتبار این سازه
The intuitive style: Relationships with local/global and verbal/visual styles, gender, and superstitious reasoning
سبک‌شهودي: روابط با سبك‌های محلی/ جهانی و کلامی/ بصری، جنسیت،و استدلال‌های خرافی
Executive function skills of 6–8 year olds: Brain and behavioral evidence and implications for school achievement
مهارت‌هاي كار اجرايي 8-6 ساله‌ها: شواهد و دلايل رفتاري و ذهني براي پيشرفت تحصيلي
Importance of emotional intelligence in negotiation and mediation
اهمیت هوش هیجانی در مذاکره و میانجیگری
The New Paradigm and Mental Models
پارادایم و مدل های ذهنی جدید
Bedtime Procrastination:introducing a new area of procrastination
تعویق زمان خواب : معرفی حوزه ی جدید تعویق
Relationships between intelligence and creativity in gifted and non-gifted children
رابطه میان هوش و خلاقیت در کودکان سرآمد و غیر سرآمد
Relationship between emotional intelligence and aggression: A systematic review
رابطه بین هوش هیجانی و پرخاشگری: یک بررسی نظام مند
Post-traumatic stress symptoms in adolescents exposed to an earthquake: Association with self-efficacy, perceived magnitude, and fear
نشانه های استرس پس اززلزله در نوجوانان در معرض زلزله: ارتباط با خودکارامدی، شدت درک شده، و ترس
Development of personality traits in response to childbirth: A longitudinal dyadic perspective
رشد صفات شخصیت در پاسخ به تولد کودک: یک دیدگاه دونفری طولی

تخمین زمان و هزینه ترجمه، در این قسمت می توانید زمان و هزینه سفارش ترجمه خود را تخمین بزنید

کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید