Skip Navigation Links

لیست مقالات ترجمه شده روانشناسی‌ صنعتی ‌و سازمانی در ادامه همین صفحه آورده شده است. امکان دانلود رایگان مقاله ISI روانشناسی‌ صنعتی ‌و سازمانی در پورتال آموزش و پژوهش دانشگاهیان (پویان) میسر شده است. جهت دانلود رایگان مقاله ISI روانشناسی‌ صنعتی ‌و سازمانی روی دکمه "دانلود رایگان مقاله انگلیسی" کلیک کنید. در صفحه جدید علاوه بر امکان دانلود رایگان مقاله ISI روانشناسی‌ صنعتی ‌و سازمانی می توانید ترجمه فارسی و چکیده انگلیسی مقاله روانشناسی‌ صنعتی ‌و سازمانی را مشاهده نمایید. پس از  دانلود رایگان مقاله ISI روانشناسی‌ صنعتی ‌و سازمانی در صورت تمایل می توانید اقدام به خرید ترجمه فارسی مقاله ISI روانشناسی‌ صنعتی ‌و سازمانی نمایید. جهت خرید ترجمه فارسی مقاله ISI روانشناسی‌ صنعتی ‌و سازمانی روی دکمه "خرید ترجمه فارسی و دانلود" کلیک نمایید. پس از تکمیل فرایند خرید می توانید ترجمه فارسی مقاله ISI روانشناسی‌ صنعتی ‌و سازمانی را دانلود نمایید.
لینک دانلود مقاله ISI روانشناسی‌ صنعتی ‌و سازمانی به ایمیل شما ارسال خواهد شد. همچنین در ناحیه کاربری لینک دانلود محصولات خریداری شده از جمله مقاله ISI روانشناسی‌ صنعتی ‌و سازمانی فعال خواهد شد.

تعداد بازدید : 6624


مقالات ترجمه شده روانشناسی گرایش روانشناسی‌ صنعتی ‌و سازمانی

لیست مقالات ترجمه شده روانشناسی گرایش روانشناسی‌ صنعتی ‌و سازمانی به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده روانشناسی گرایش روانشناسی‌ صنعتی ‌و سازمانی نمایید.

Emotional Intelligence: Reassessing the construct validity
هوش هیجانی: ارزیابی دوباره ی اعتبار این سازه
برداشت: یک عامل بسیار مهم در مدیریت تغییرات تحولی – درسهایی از بخش سرویس های تأدیبی آفریقای جنوبی
What employees dislike about their jobs: Relationship between personality-based fit and work satisfaction
آنچه که کارکنان در مورد شغل شان دوست ندارند: ارتباط بین رضایت شغلی و تناسب شخصیت (تیپ شخصیتی)
Work-related suicide : An analysis of US government reports and recommendations for human resources
خودکشی مرتبط با کار : تحلیلی از گزارش های دولت امریکا و پیشنهاداتی برای منابع انسانی
مداخلات فعال در تغییر رفتار ایمنی در صنعت ساختمان : یک مطالعه مروری سیستماتیک
فرهنگ نوآوری و مدیریت استراتژیک منبع انسانی در بخش دولتی و خصوصی، در چارچوب مالکیت کارمند
The Relationship Between Personality Type and the Servant Leadership Characteristic of Empowerment
ارتباط بین نوع شخصیت و ویژگی ریاست خدمتگزار توانمند
The Great Eight Competencies: A Criterion-Centric Approach to Validation
هشت قابلیت بزرگ: رویکرد معیارمحور برای اعتبار سنجی
The effect of specific and general rules on ethical decisions
اثر قوانین عمومی و اختصاصی روی تصمیمات اخلاقی
Enabling innovative ability: knowledge sharing as a mediator
توانمند سازی قابلیت‌های نوآورانه: تسهیم دانش به عنوان یک واسطه
Organisational and psychological empowerment in the HRM‐performance linkage
توانمندسازی سازمانی و روانی (روان شناختی) در ارتباط بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد
Commitment Profiles, Job Satisfaction, and Behavioral Outcomes
پروفایل ‏های تعهد، رضایت شغلی و نتایج رفتاری
Positive organizational behavior: Engaged employees in flourishing organizations
رفتار سازمانی مثبت‌ گرا: کارمندان متعهد در سازمان های پیشرفته
The psychology of talent management: A review and research agenda
روانشناسی مدیریت استعداد: بررسی و دستور کار پژوهشی
FACTORS AFFECTING QUALITY OF WORK LIFE: Empirical Evidence From Indian Organizations
عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی کاری: شواهد تجربی حاصل از سازمان های هندی
LEADERSHIP DEVELOPMENT: THE FAILURE OF AN INDUSTRY AND THE OPPORTUNITY FOR CONSULTING PSYCHOLOGISTS
ارتقاء رهبری: شکست یک صنعت و فرصتی برای روانشناسان مشاور
Lack of reciprocity, narcissism, anger, and instigated workplace incivility: A moderated mediation model
عدم جبران، خود شیفتگی، خشم و بی نزاکتی های تحریک شده محیط کاری: یک مدل واسط تعدیل شده
Happiness and Work
شادکامی و کار
اضطراب اجتماعی، فاجعه آمیز ساختن درد و خود کارآمدی بازگشت به کار در بیماران دارای درد مزمن
Relationship between Organizational Culture and Workplace Bullying among Korean Nurses
رابطه فرهنگ سازمانی و قلدری در محل کار در بین پرستاران کره ای
Prosocial Organizational Behaviors
رفتارهای سازمانی با نفع اجتماعی
Levels of career commitment and career entrenchment of nurses from public and private hospitals
سطوح تعهد حرفه ای و استقرار حرفه ای پرستاران بیمارستان های دولتی و خصوصی
The Motivation System in a Governmental Organization
سيستم انگيزش در يك سازمان دولتي
درجه بندی عملکرد شغلی: اهمیت نسبی توانایی ذهنی، وظیفه شناسی و انطباق پذیری شغلی
Stress Management and Job Performance in the Industries Sector of Mali
تأثیر مدیریت استرس بر عملکرد شغلی در بخش صنایع مالزی

تخمین زمان و هزینه ترجمه، در این قسمت می توانید زمان و هزینه سفارش ترجمه خود را تخمین بزنید

کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید