دانلود مقاله ترجمه شده رابطه ی بین هوش هیجانی و وضعیت تاهل در نمونه ای از دانشجویان دانشگاه


چطور این مقاله روانشناسی را دانلود کنم؟

فایل انگلیسی این مقاله با شناسه 2002291 رایگان است. ترجمه چکیده این مقاله روانشناسی در همین صفحه قابل مشاهده است. شما می توانید پس از بررسی این دو مورد نسبت به خرید و دانلود مقاله ترجمه شده اقدام نمایید

قیمت :
615,000 ریال
شناسه محصول :
2002291
سال انتشار:
2013
حجم فایل انگلیسی :
717 Kb
حجم فایل فارسی :
65 کیلو بایت
نوع فایل های ضمیمه :
Pdf+Word
کلمه عبور همه فایلها :
www.daneshgahi.com

عنوان فارسي

رابطه ی بین هوش هیجانی و وضعیت تاهل در نمونه ای از دانشجویان دانشگاه

عنوان انگليسي

The relationship between emotional intelligence and marital status in sample of college students

نویسنده/ناشر/نام مجله

Procedia - Social and Behavioral Sciences

این مقاله چند صفحه است؟

این مقاله ترجمه شده روانشناسی شامل 4 صفحه انگلیسی به صورت پی دی اف و 7 صفحه متن فارسی به صورت ورد تایپ شده است

چکیده فارسی

چکیده

هدف پژوهش: هدف این پژوهش تعیین رابطه ی بین هوش عاطفی EI (توجه به خود) و همدلی EM و مسئولیت اجتماعی RE و کنترل انگیزه IC، تحقق خود SA و آزمون واقعیت RT؛ خوش بینی OP و شادی HA و وضعیت تاهل دانشجویان دانشگاه شاهد می باشد. 

روش: نمونه شامل دویست و چهل نفر از دانشجویان (110 مجرد، 130 نفر متاهل، کل:240) می باشد که همگی به صورت تصادفی انتخاب شده اند. تمامی مشارکت کنندگان پرسشنامه ی هیجان EQ-i را کامل کردند و وضعیت تاهل آنها نیز بررسی شد. داده ها توسط آزمون همبستگی پیرسون بررسی و تحلیل شدند.

یافته ها و نتایج: نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین افراد محرد و افراد متاهل در میزان هوش هیجانی EI وجود دارد. EI)(i.e., (SR) & (EM) & (RE)& (IC)& (SA)& (RT) & (OP) & (HA))و بنابراین نمره ی هوش هیجانی در بین افراد متاهل در (SR), (EM), (RE), (IC), (SA), (RT) بیشتر از افراد مجرد می باشد. افزون بر این EI افراد مجرد در OP, HA بیشتر از افراد متاهل می باشد.

نتیجه گیری: وضعیت تاهل عامل مهمی در تعیین سطح هوش هیجانی افراد می باشد.

1-مقدمه

هوش هیجانی به عنوان یک توانایی، و ظرفیت درک، بیان، شناخت، کاربرد و مدیریت هیجان خود و دیگران می باشد. از آنجا که عناصر کلیدی هوش هیجانی، توانایی فهم سایر عواطف می باشد و نیز توانایی مهار خود و دیگران است، انتظار می رود که افرادی که هوش هیجانی بالاتری دارند، تطبیق اجتماعی و مهارتهای اجتماعی بالاتری نیز داشته باشند. بنابراین مهارتهای اجتماعی به عنوان تسهیلگر زندگی اجتماعی به افراد برای ارتباطات بهتر کمک می کند، تا به امروز، پژوهش درباره ی حوزه ی هیجان، در مقایسه با شناخت تا حد کمتری انجام شده است. امروزه بر تاثیر عاطفه ی شناختی- روانی تاکید می شود، و پذیرفته شده است که عاطفه، نه تنها در ظرفیت های شناختی دیگر تداخلی ندارد، اما آنها را افزایش می دهد. افزون براین، عواطف به عنوان منبع اصلی انگیزه، رفتار انسانی را برانگیخته و هدایت می کنند و افرادی که می توانند عواطف خود و دیگران را شناسایی کنند، در زندگی اجتماعی و شغلی شان، موفقیت بیشتری دارند...

هوش هیجانی وضعیت تاهل :کلمات کلیدی

چکیده انگلیسی


Abstract

Purpose of Study

The aim of this study was to determine the relationship between emotional intelligence(EI)(i.e, Self- Regard(SR) & Empathy(EM) & Social Responsibility(RE)& Impulse control (IC)& Self-Actualization(SA)& Reality Testing(RT) & Optimism (OP) & Happiness (HA)) and marital status of shahed university's students

Method

The sample included Two hundred and forty college students (110 Single, 130 Married, N=240) that all were randomly selected. All participants completed The Emotional Quotient Inventory (EQ-i) and state of marital students was investigated. Data was analyzed by Pearson statistical correlation test

Findings and Results

The results Showed that was significant different between single individuals and married individuals in emotional intelligence(EI)(i.e., (SR) & (EM) & (RE)& (IC)& (SA)& (RT) & (OP) & (HA)) so that EI married individuals score's in (SR) & (EM) & (RE)& (IC)& (SA)& (RT) further than single individuals. In addition EI single individuals score's in (OP) & (HA) further than married individuals

Conclusion

The marital status is a important factor to determine the levels of emotional intelligence

Keywords: Emotional Intelligence Marital Status Single Married
این برای گرایش های: روانشناسی‌ عمومی، کاربرد دارد. سایر ، را ببینید. [ برچسب: ]
 مقاله روانشناسی با ترجمه
Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان علوم انسانی > روانشناسی > مقاله های روانشناسی و ترجمه فارسی آنها > رابطه ی بین هوش هیجانی و وضعیت تاهل در نمونه ای از دانشجویان دانشگاه
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید