مقالات ترجمه شده مديريت (صفحه 1)

The place of the humanities in today’s knowledge society pdf
جایگاه علوم انسانی در جامعه علمی امروز word
Corruption and growth: The role of governance, public spending, and economic development pdf
فساد و رشد: نقش دولت، هزینه های عمومی و توسعه اقتصادی word
Role of banks as entity in the system for prevention of money laundering in the Macedonia pdf
نقش بانک ها به عنوان واحدی مستقل در سیستم، به منظور پیشگیری از پولشویی در کشور مقدونیه word
The role of sovereign credit ratings in fiscal discipline pdf
نقش رتبه سنجی اعتباری هیات رئیسه در انضباط مالی word
Profitable candlestick trading strategies—The evidence from a new perspective pdf
استراتژی های سودآور معامله شمعی (کندل استیک) – شواهدی از یک چشم انداز جدید word
Macroeconomic Determinants of Credit Risk in Nepalese Banking Industry pdf
عوامل کلان اقتصادی ریسک اعتباری در صنعت بانکداری نپال word
Government expenditure, corruption and total factor productivity pdf
هزینه های دولت، فساد و بهره وری کل عوامل تولید word
Development of Electronic Money and Its Impact on the Central Bank Role and Monetary Policy pdf
توسعه پول الکترونیکی و تاثیر آن در نقش و سیاست هاي پولی بانک مرکزی word
The influence of state policy and proximity to medical services on health outcomes pdf
تأثیر سیاست های ایالتی و نزدیکی به خدمات بهداشتی بر پیامدهای سلامت و بهداشت word
The impact of inflation on loan default: a study on pakistan pdf
اثر تورم بر نکول وام: مطالعه ای در پاکستان word
Home Production, Employment, and Monetary Policy pdf
تولید خانگی، اشتغال و سیاست پولی word
Corruption in natural resource management: Implications for policy makers pdf
فساد در مدیریت منابع طبیعی: نکات قابل توجهی برای قانون گزاران word
The impact of knowledge trade on sustainable development and environment-biased technical progress pdf
تأثیر تجارت دانش بر توسعه پایدار و پیشرفت فنی متمایل به محیط زیست word
Open Innovation: ReseaRch, PRactices, and Policies pdf
نوآوری باز : تحقیقات، شیوه ها و سیاست ها word
Branding in the Age of Social Media pdf
برندسازی در عصر رسانه های اجتماعی word
Spatial Decision Support Systems: Three decades on pdf
سیستم های تصمیم یار مکانی: در طول سه دهه word
Artificial Intelligence as an Important Factor of Sustainable and Crisis-Free Economic Growth pdf
هوش مصنوعی، به عنوان عاملی مهم در رشد اقتصادیِ پایدار و بدونِ بحران word
فصل مشترک کارآفرینی و فروش: بررسی بین رشته ای، چارچوب، و برنامه تحقیقات آتی word
Correlation analysis and systemic risk measurement of regional, financial and global stock indices pdf
Board influence on a firm’s long-termsuccess: Australian evidence pdf
تأثیر هیئت مدیره بر موفقیت بلندمدت بنگاه: نمونه استرالیایی word
The inequality debate: Do financial markets matter pdf
بحث نابرابری: آیا بازارهای مالی مهم هستند؟ word
A Critique: Factors Contributed to the Dotcom Failures pdf
نقدی بر فاکتورهای تأثیرگذار بر شکست شرکت‌های دات کام word
Antecedents, Drivers, and Success of Strategic Information Systems Planning: A Resource-Based View pdf
حل بحران فوریت: چگونه فناوری دیجیتال می‌تواند تجربه‌ی مشتری را تغییر دهد word
Assessing the nexus of sustainability and information & communications technology pdf
ارزیابی ارتباط پایداری و فناوری اطلاعات و ارتباطات word

سایر مقالات ترجمه شده مديريت

Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان علوم انسانی > مديريت > مقاله های مديريت و ترجمه فارسی آنها
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید