مقالات ترجمه شده مهندسی مکانیک گرایش طراحی‌ جامدات

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی مکانیک گرایش طراحی‌ جامدات به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی مکانیک گرایش طراحی‌ جامدات نمایید.

Fatigue failure of a rear axle shaft of an automobile
شکست خستگی شافت محور عقب یک خودرو
Simulation Methods for Guided Wave-Based Structural Health Monitoring: A Review
روشهای شبیه سازی برای پایش سلامت سازه ای مبتنی بر هدایت موج: یک بررسی
PREDICTION OF IRRADIATION EMBRITTLEMENT IN WWER-440 REACTOR PRESSURE VESSEL MATERIALS
پیش بینی شکنندگی تابشی در مواد محفظه فشار راکتور WWER-440
Survey of Blunt Body Dynamic Stability in Supersonic Flow
بررسي پايداري ديناميكي بدنه پهن در جريان مافوق صوت
The partition of unity finite element method: Basic theory and applications
روش تقسیم واحد المان محدود :نظریه ی پایه و کاربرد ها
Robust Stability Analysis of a Fuzzy Vehicle Lateral Control System Using Describing Function Method
آنالیز پایداری قدرتمند یک سیستم کنترل فازی جانبی خودرو با استفاده از روش تابعی توصیفی
Design Optimization for Pin-Fin Heat Sinks
بهینه سازی طراحی جاذب‌های حرارتی خار – پره‌ای
Workspace and Dynamic Trajectory Tracking of Delta Parallel Robot
فضای کاری و ردیابی مسیر دینامیک ربات موازی دلتا
Cost-benefit analysis of electric taxi systems for aircraft
بررسی هزینه و سود سیستمهای تاکسی الکتریک(خودرو الکتریکی)هواپیما
An optimization technique for the balancing of spatial mechanisms
یک روش برای بهینه سازی ترازش مکانیزم های سه بعدی
Push rod failure analysis of a mining heavy dump truck
تحلیل شکست میله فشاری یک کامیون کمپرسی سنگین معدنی
Nonlinear Stabilization of Bicycle Robot Steering Control System
تثبیت غیر خطی سیستم کنترل فرمان ربات دوچرخه
A Simulation of Vehicle Lateral Stability Based on Fuzzy PID Control
شبیه سازی پایداری عرضی خودرو بر اساس کنترل فازی PID
Buckling of cracked plate reinforced
کمانش صفحه ترک خورده تقویت شده
Self-Adjusting Fuzzy Logic Control for Vehicle Lateral Control
کنترل منطق فازی خود تنظیم برای کنترل جانبی خودرو
Mechanism of Dynamic Instability of a Reentry Capsule at Transonic Speeds
مكانيزم ناپايداري ديناميكي كپسول بازگشتي در سرعتهاي صوتي
رشد احتمالی ترک ماتریسی مبتنی بر استحکام در لایه‌های کامپوزیت چند جهته
STABILITY PLATE WITH LONGITUDINAL CONSTRUCTIVE DISCONTINUITY
ورقه پایدارکننده با ناپیوستگی های طولی و سازنده
Grid Resolution and Turbulence Model Effects on Space Capsule Navier-Stokes Simulations
تفكيك شبكه و تاثيرات مدل آشفتگي روي شبيه سازي ناوير استوكز كپسول فضايي
Sensor-in-the-loop tractor stability control: Look-ahead attitude prediction and field tests
کنترل پایداری تراکتور حس گر – در – لوپ : پیش بینی دیدگاهی پیش رفته و تست های میدانی
Numerical Analysis of Dynamic Stability of a Reentry Capsule at Transonic Speeds
تحليل عددي پايداري ديناميكي كپسيول بازگشتي در سرعتهاي صوتي
Damage Monitoring of Ball Bearing
مشاهده و ارزیابی (monitoring) آسیب یاتاقان ساچمه¬ای
Simulation and control of an electro-hydraulic actuated clutch
شبیه سازی و کنترل یک کلاچ عملگر الکتروهیدرولیک
Mechanical Model for Vegetal Fibers-Reinforced Composite Materials
مدل مکانیکی مواد کامپوزیت تقویت شده توسط الیاف گیاهی
A simulation model of 2WD tractor performance
مدل شبیه سازی عملکرد تراکتور 2WD
Dynamic Simulations of Atmospheric-Entry Capsules
شبيه سازي ديناميكي كپسول بازگشتي به اتمسفر
Dynamic Analysis of Multi-Body Mechanical Systems with Imperfect Kinematic Joints: A Literature Survey and Review
تحلیل دینامیکی سیستم های مکانیکی چند جسمی به همراه مفاصل حرکتی ناقص : یک بررسی متون و مرور

Skip Navigation Links