مقالات ترجمه شده زیست شناسی (صفحه 6)

Transcriptional and Post-transcriptional Gene Regulation by Long Non-coding RNA pdf
تنظیم ژن در سطح رونویسی و بعد از رونویسی توسط RNA غیر کدکننده ی طویل word
Long Non-Coding RNAs as Key Regulators of Cardiovascular Diseases pdf
Role of green fluorescent proteins and their variants in development of FRET-based sensors pdf
"نقش پروتئین های فلوئورسنت سبز و مشتقات آن ها در گسترش حسگرهای مبتنی بر FRET" word
Necrotizing soft tissue infections developing from pressure ulcers pdf
عفونت‌های نکروزکننده بافت نرم که از زخم‌های فشاری (بستر) ایجاد شده‌اند word
Genetics, diagnosis and management of colorectal cancer (Review) pdf
ژنتیک، تشخیص و رسیدگی پزشکی به سرطان روده ی بزرگ (مقاله مروری) word
Sixteen Polymorphic Simple Sequence Repeat Markers from Expressed Sequence Tags of the Chinese Mitten Crab Eriocheir sinensis pdf
16مارکر توالی ساده پلی مورفیسم از توالی های نشان دار خرچنگ چینی Eriocheir sinensis word
ثبت جدید شکل رنگ خرچنگ Charybdis annulata Fabricius 1798 word
High resolution melting method to detect single nucleotide polymorphism of VKORC1 and CYP2C9 pdf
روش ذوب با وضوح بالا برای تشخیص پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی VKORC1 و VKORC1 word
Neurogenesis during development of the vertebrate central nervous system pdf
نوروژنز در طول تکامل دستگاه عصبی مرکزی مهره‌داران word
Frequency of Epidermal Growth Factor Receptor Mutation in Smokers with Lung Cancer Without Pulmonary Emphysema pdf
فراوانی جهش گیرنده عامل رشد اپی درمال در سیگاری های مبتلا به سرطان ریه بدون آمفیزم ریوی word
Mitochondrial-epigenetic crosstalk in environmental toxicology pdf
تداخل اپی ژنتیک – میتوکندریایی در سمیت شناسی محیط زیست word
Mini-review on Glycolysis and Cancer pdf
مروری بر گلیکولیز و سرطان word
Pharmacological modulation of autophagy: therapeutic potential and persisting obstacles pdf
تنظیم دارویی خودخواری: پتانسیل درمانی و موانع موجود word
Genetics of Male Infertility pdf
ژنتیک ناباروری در مردان word
New genetic markers for male infertility pdf
مارکرهای ژنتیکی جدید برای ناباروری مردان word
Genetic testing and counselling for male infertility pdf
آزمایش و مشاوره ژنتیک برای ناباروری مردان word
Epigenetics and its role in male infertility pdf
اپی ژنتیک و نقش آن در ناباروری مردان word
The Epigenetic Regulator SMCHD1 in Development and Disease pdf
نقش تنظیم گر اپی‌ژنتیک SMCHD1 در رشد و نمو و بیماری word
Cadmium Handling, Toxicity and Molecular Targets Involved during Pregnancy: Lessons from Experimental Models pdf

سایر مقالات ترجمه شده زیست شناسی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید