دانلود مقاله ترجمه شده آنالیز فرآیند تخمیر اسید L-گلوتامیک با استفاده از یک مدل شبیه سازی متابولیسم پویا Escherichia coli


چطور این مقاله زیست شناسی را دانلود کنم؟

فایل انگلیسی این مقاله با شناسه 2009184 رایگان است. ترجمه چکیده این مقاله زیست شناسی در همین صفحه قابل مشاهده است. شما می توانید پس از بررسی این دو مورد نسبت به خرید و دانلود مقاله ترجمه شده اقدام نمایید

قیمت :
880,000 ریال
شناسه محصول :
2009184
سال انتشار:
2013
حجم فایل انگلیسی :
653 Kb
حجم فایل فارسی :
1 مگا بایت
نوع فایل های ضمیمه :
Pdf+Word
کلمه عبور همه فایلها :
www.daneshgahi.com

عنوان فارسي

آنالیز فرآیند تخمیر اسید L-گلوتامیک با استفاده از یک مدل شبیه سازی متابولیسم پویا Escherichia coli

عنوان انگليسي

Analysis of L-glutamic acid fermentation by using a dynamic metabolic simulation model of Escherichia coli

نویسنده/ناشر/نام مجله

BMC systems biology

این مقاله چند صفحه است؟

این مقاله ترجمه شده زیست شناسی شامل 12 صفحه انگلیسی به صورت پی دی اف و 25 صفحه متن فارسی به صورت ورد تایپ شده است

چکیده فارسی

چکیده

سابقه و هدف: شناخت فرایند تخمیر اسید آمینه به عنوان یک سیستم جامع، یک کار چالش برانگیز است. پیش از این، ما یک مدل شبیه سازی پویا مبتنی بر مقالات گنجانده ایم که شامل تنظیم رونویسی، رونوشت، برگردان و واکنش های آنزیمی مربوط به گلیکولیز، مسیر پنتوز فسفات، چرخه تریکاربوکیلیک اسید (TCA) و مسیر آناپلیروسیک Escherichia coli است. در طی شبیه سازی، رشد سلولی به عنوان مثال برای تولید پروتئین رشد آزمایش سلولی از کشت فریبنده در مخمرهای جاروبی تعریف شد. با این حال، برای تایید مناسب بودن بیولوژیکی مدل ما، آنالیز حساسیت و اعتبار سنجی تجربی مورد نیاز بود.

یافته ها: ما یک شبیه سازی تخمک تخمیر اسید L-گلوتامیک با حذف sucAB، یک ژن کدبندی α-کتوگلوترات دهیدروژناز ساختیم. سپس تجزیه و تحلیل حساسیت سیستماتیک برای تولید اسید L-گلوتامیک انجام شد؛ نتایج حاصل از این فرآیند با داده های تجربی قبلی مربوط به تخمیر اسید L-گلوتامیک مطابقت داشت. علاوه بر این، ما امکان پیش بینی احتمال وجود تجمع 3-فسفو گلیسیرات در سلول را در تنظیم فلاکس کربن به چرخه TCA و افزایش تولید اسید L-گلوتامیک از طریق تخمیر فراهم کردیم. ما این فرضیه را با استفاده از یک آزمایش تخمیری که شامل یک مدل تولید اسید تولید کننده اسید L-گلوتامیک ، E.coli MG1655 ΔsucA معتبر ساختیم که در آن ژن فسفوگلیسرات کیناز به منظور تجمع 3-فسفو گلیسیرات تقویت شده است. افزایش مشاهده شده در تولید اسید L-گلوتامیک، قدرت پیش بینی کننده معنی دار زیست شناختی مدل شبیه سازی پویایی متابولیسم را تایید کرد.

 نتیجه گیری: در این مطالعه، مشخص شد که شبیه سازی دینامیکی با استفاده از یک مدل مبتنی بر مقالات، برای تشخیص مکانیزم های دقیق در فرآیند های تخمیر داخل سلول مفید است. آنالیز حساسیت کامل تر، شناسایی عوامل جدید درگیر در تنظیم متابولیسم تخمیر آمینو اسید را تسهیل می کند.


تخمیر L-glutamic acid شبيه سازي متابوليك ديناميك آناليز حساسيت فسفوگليسرات كيناز :کلمات کلیدی

چکیده انگلیسی

Abstract

Background: Understanding the process of amino acid fermentation as a comprehensive system is a challenging task. Previously, we developed a literature-based dynamic simulation model, which included transcriptional regulation, transcription, translation, and enzymatic reactions related to glycolysis, the pentose phosphate pathway, the tricarboxylic acid (TCA) cycle, and the anaplerotic pathway of Escherichia coli. During simulation, cell growth was defined such as to reproduce the experimental cell growth profile of fed-batch cultivation in jar fermenters. However, to confirm the biological appropriateness of our model, sensitivity analysis and experimental validation were required.

Results: We constructed an L-glutamic acid fermentation simulation model by removing sucAB, a gene encoding α-ketoglutarate dehydrogenase. We then performed systematic sensitivity analysis for L-glutamic acid production; the results of this process corresponded with previous experimental data regarding L-glutamic acid fermentation. Furthermore, it allowed us to predicted the possibility that accumulation of 3-phosphoglycerate in the cell would regulate the carbon flux into the TCA cycle and lead to an increase in the yield of L-glutamic acid via fermentation. We validated this hypothesis through a fermentation experiment involving a model L-glutamic acid-production strain, E. coli MG1655 ΔsucA in which the phosphoglycerate kinase gene had been amplified to cause accumulation of 3-phosphoglycerate. The observed increase in L-glutamic acid production verified the biologically meaningful predictive power of our dynamic metabolic simulation model.

Conclusions: In this study, dynamic simulation using a literature-based model was shown to be useful for elucidating the precise mechanisms involved in fermentation processes inside the cell. Further exhaustive sensitivity analysis will facilitate identification of novel factors involved in the metabolic regulation of amino acid fermentation.

Keywords: L-glutamic acid fermentation Dynamic metabolic simulation Sensitivity analysis
این برای گرایش های: کلیه گرایش ها، کاربرد دارد. همچنین این در گرایش های: کلیه گرایش ها، می تواند کاربرد داشته باشد. همچنین این در گرایش های: کلیه گرایش ها، می تواند کاربرد داشته باشد. [ برچسب: ]
 مقاله زیست شناسی با ترجمه
Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان فنی و مهندسی > مهندسی شیمی > مقاله های مهندسی شیمی و ترجمه فارسی آنها > آنالیز فرآیند تخمیر اسید L-گلوتامیک با استفاده از یک مدل شبیه سازی متابولیسم پویا Escherichia coli
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید