مقالات ترجمه شده شيمی (صفحه 1)

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده 2022 شيمی (و سالهای پیشین )

دانلود مقاله ترجمه شده 2022 شيمی و سالهای پیشین در این قسمت از پورتال پویان میسر شده است. اگر در جستجوی مقاله 2022 شيمی و یا مقالات قدیمی تر شيمی هستید، لیست مقالات ترجمه شده شيمی را در ادامه مشاهده نمایید. تعدادی از این مقالات مربوط به کنفرانس های شيمی بوده و تعدادی هم مربوط به مجلات ISI شيمی هستند.
ابتدا مقاله انگلیسی شيمی را به صورت رایگان دانلود و بررسی نمایید. همچنین ترجمه فارسی بخش چکیده برای بررسی کیفیت مقاله ترجمه شده شيمی ارائه شده است. در صورت تمایل می توانید ترجمه فارسی را به صورت فوری دانلود نمایید. فایل ترجمه فارسی به صورت Word و تایپ شده است.

تاریخچه مختصری از فلورسانس و فسفرسانس پیش از ظهور نظریه کوانتوم
Effect of first-stage temperature on the hydrothermal synthesis of flower-like lithium iron phosphate
تأثیر دمای مرحله اول بر سنتز هیدروترمال لیتیم آهن فسفات گل¬گونه
Magnetic nanoparticles for local drug delivery using magnetic implants
نانوذرات مغناطیسی برای دارو رسانی موضعی با استفاده از ایمپلنت‌های مغناطیسی
Analytical approaches for measuring pesticides, mycotoxins and heavy metals in vegetable oils: A review
Nano-TiNb2O7/carbon nanotubes composite anode for enhanced lithium-ion storage
آند کامپوزیتی نانو-TiNb2O7/نانولوله کربن برای اصلاح ذخیره سازی یون لیتیم
Oxygen Vacancies as Active Sites for Water Dissociation on Rutile TiO2(110)
تهی جاهای اکسیژن به عنوان سایت های فعال برای تجزیه آب روی سطح TiO2 روتایل (110)
Density functional calculations of the Mössbauer parameters in hexagonal ferrite SrFe12O19
محاسبات تابعی چگالی پارامترهای موسبائر در فریت شش وجهی SrFe12O19
Total Synthesis of Codeine
سنتز کامل کدئین
انتگرال های تبادلی در فریت شش‌ضلعی مغناطوالکتریکی (SrCo2Ti2Fe8O19): مطالعه ی تابع چگالی
Preparation and properties of nano-TiO2 modified interior wall paint
آماده سازی و تعیین خواص رنگ دیوار داخلی اصلاح شده با نانو TiO2
Philosophy of Science and Philosophy of Chemistry
فلسفه ی علم و فلسفه ی شیمی
Solvent extraction of samarium from aqueous nitrate solution by Cyanex301 and D2EHPA
استخراج حلالی ساماریوم از محلول آبی نیترات با استفاده از Cyanex301 و D2EHPA
خصوصیات مکانیکی هیدروژل های کامپوزیتی نانوفیبریل های سلولز و آلژینات
The influence of arrangement of St in MBS on the properties of PVC/MBS blends
تاثیر نحوۀ قرارگیری St در MBS برروی خواص آمیزه های PVC/MBS
Synthesis of hexagonal CoFe2O4/ZnO nanoparticles and their electromagnetic properties
سنتز نانوذرات شش وجهی CoFe2O4/ZnO و خواص الکترومغناطیسی آن ها
Synthesis of high purity rutile nanoparticles from medium-grade Egyptian natural ilmenite
سنتز نانوذرات روتایل با خلوص بالا از ایلمنیت طبیعی مصری با گرید متوسط
Lithium Carbonate Recovery from Cathode Scrap of Spent Lithium-ion Battery – a Closed-loop Process
بازیافت کربنات لیتیوم از ضایعات کاتدی باتری لیتیومی یونی مصرف شده – یک فرآیند حلقه بسته
Nanoparticle Preparation and Its Application - A Nanotechnology Particle Project in Japan
تهیه نانوذرات و کاربرد آنها – پروژه فناوری نانوذرات در ژاپن
Microstructure and electronic properties of ultra-nano-crystalline-diamond thin films
ویژگی‌های میکروساختاری و الکترونیکی فیلم‌های نازک الماس بلورین اولترانانو
Structural and Optical Characterization of ZnO thin films by Sol- Gel Method
تعیین خواص نوری و ساختاری فیلم های نازک ZnO با استفاده از روش سل- ژل
Synthesis and Some Physical Properties of Magnetite (Fe3O4) Nanoparticles
سنتز و برخی از خصوصیات فیزیکی نانوذرات مگنتیت (Fe3O4)

سایر مقالات ترجمه شده شيمی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید