مقالات ترجمه شده شيمی (صفحه 4)

Interface Engineering of Carbon- Fiber Reinforced Mg±Al Alloys pdf
مهندسی سطح مشترک فیبر- کربن با آلیاژهای تقویت شده Mg±Al word
Characterizing petroleum hydrocarbons deposited on road surfaces in urban environments pdf
مشخصات هیدروکربن های نفتی انباشته‌شده روی سطوح جاده در محیط های شهری word
Self-healing at the nanoscale pdf
خود ترمیمی در مقیاس نانو word
Thin layer chromatography/mass spectrometry pdf
کروماتوگرافی لایه نازک/طیف سنجی جرمی word
Lithium Carbonate Recovery from Cathode Scrap of Spent Lithium-ion Battery – a Closed-loop Process pdf
بازیافت کربنات لیتیوم از ضایعات کاتدی باتری لیتیومی یونی مصرف شده – یک فرآیند حلقه بسته word
Metal lanolin fatty acid as novel thermal stabilizers for rigid poly(vinyl chloride) pdf
معرفی اسید چرب لانولین فلزی به عنوان استابلایزر نوین برای پی وی سی سخت word
Carbon Nanotubes: Synthesis, Integration, and Properties pdf
نانولوله های کربنی: سنتز، یکپارچه سازی، و خواص word
Mass or heat transfer from spheroidal gas bubbles rising through a stationary liquid pdf
انتقال جرم یا حرارت از حباب های گازی شبه کروی متصاعد از یک مایع ساکن word
Parabens. From environmental studies to human health pdf
پارابن ها، از مطالعات محیطی تا سلامتی انسان word
FTIR and UV–vis diffuse reflectance spectroscopy studies of the wet chemical (WC) route synthesized nano-structure CoFe2O4 from CoCl2 and FeCl3 pdf
Effect of plasticizer and surface topography on the cleanability of plasticized PVC materials pdf
اثر نرم‌کننده‌ها و توپوگرافی سطحی بر روی قابلیت پاک‌سازی PVC word
Natural Deep Eutectic Solvents − Solvents for the 21st Century pdf
حلال های یوتکتیک عمیق طبیعی – حلال هایی برای قرن 21 word
Advanced carbon aerogels for energy applications pdf
ایروژلهای کربنی پیشرفته برای استفاده در انرژی word
Crystal Growth and Scintillation Properties of Cs2NaGdBr6:Ce+3 pdf
رشد کریستال و خصوصیات سوسوزنی Cs2NaGdBr6:Ce+3 word
سنتز نانو میله های پیریت FeS2 با یک روش هیدروترمال ساده و فعالیت فوتوکاتالیستی آن word
The role of selenium in human conception and pregnancy pdf
نقش سلنيوم در لقاح و بارداري انسان word
تولید نانو TiO2 از طریق تجزیه ایلمنیت با سولفوریک اسید توسط روش فاز مایع word
Investigation of the effect of sol concentration on the microstructure and morphology of Novolac hyperporous pdf
بررسی تاثیر غلظت سل بر ریزساختار و مورفولوژی نوولاک فوق متخلخل word
Electrolyte-Dependent Electrosynthesis and Activity of Cobalt-Based Water Oxidation Catalysts pdf
الکتروسنتز وابسته به الکترولیت و فعالیت کاتالیستهای اکسیداسیون آب بر پایه کبالت word

سایر مقالات ترجمه شده شيمی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید