مقالات ترجمه شده روانشناسی (صفحه 1)

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده 2022 روانشناسی (و سالهای پیشین )

دانلود مقاله ترجمه شده 2022 روانشناسی و سالهای پیشین در این قسمت از پورتال پویان میسر شده است. اگر در جستجوی مقاله 2022 روانشناسی و یا مقالات قدیمی تر روانشناسی هستید، لیست مقالات ترجمه شده روانشناسی را در ادامه مشاهده نمایید. تعدادی از این مقالات مربوط به کنفرانس های روانشناسی بوده و تعدادی هم مربوط به مجلات ISI روانشناسی هستند.
ابتدا مقاله انگلیسی روانشناسی را به صورت رایگان دانلود و بررسی نمایید. همچنین ترجمه فارسی بخش چکیده برای بررسی کیفیت مقاله ترجمه شده روانشناسی ارائه شده است. در صورت تمایل می توانید ترجمه فارسی را به صورت فوری دانلود نمایید. فایل ترجمه فارسی به صورت Word و تایپ شده است.

Treatment of Children With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) and Irritability: Results From the Multimodal Treatment Study of Children With ADHD
درمان کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه / بیش فعالی ADHD و تحریک پذیری : نتایج حاصل از مطالعه درمانی مرکب در کودکان دارای اختلال ADHD
Contributions of cognitive inflexibility to eating disorder and social anxiety symptoms
سهم انعطاف ناپذیری شناختی در نشانگان اضطراب اجتماعی و اختلال خوردن
Family Adaptation, Coping and Resources Parents of Children With Developmental Disabilities and Behaviour Problems
سازگاری، مقابله و منابع خانوادگی: والدین کودکان مبتلا به ناتوانی های رشدی و مشکلات رفتاری
The cognitive control of emotion
کنترل شناختی هیجان
Exercise training increases size of hippocampus and improves memory
افزاییش اندازه هیپوکامپوس و بهبود حافظه از طریق آموزش تمرین
Pedagogical strategies for continuous training in the police system
راهکارهای آموزشی در تعلیم مستمر سیستم پلیس
Relationship between emotional intelligence and aggression: A systematic review
رابطه بین هوش هیجانی و پرخاشگری: یک بررسی نظام مند
Can the Media Create Public Opinion? A Social-Identity Approach
آیا رسانه می تواند عقیده ی عمومی را ایجاد کند؟ رهیافت هویت اجتماعی
The challenges of the mobile technology in the young adult education
چالش‌های فن‌آوری همراه در آموزش جوانان
Third Places and the Social Life of Streets
مکان های ثالث و زندگی اجتماعی خیابان ها
Adult Attachment, Self-esteem and Emotional Intelligence
دلبستگی، عزت نفس و هوش هیجانی در بین بزرگسالان
Emotional Intelligence: Reassessing the construct validity
هوش هیجانی: ارزیابی دوباره ی اعتبار این سازه
THE ROLE OF NEUROTROPHINS IN MAJOR DEPRESSIVE DISORDER
نقش نوروتروفین ها در اختلال افسردگی اساسی
Decision making under stress: A selective review
تصمیم گیری تحت استرس : یک بررسی انتخابی
Emotions as Cognitive-Affective-Somatic Hybrids
احساسات به عنوان ترکیبی شناختی-عاطفی- جسمی
Thinking Styles and Psychological Treatment Effectiveness in Caregivers: A Pilot Study
سبک های تفکر و اثربخشی معالجه روان شناختی در مراقبان: یک مطالعه مقدماتی
Lifelong learning programs in prison: influence of social networks on participation
برنامه های یادگیری طولانی مدت در زندان: تاثیر شبکه های اجتماعی بر شرکت در آنها
Influences on the Life Satisfaction of Never-Married Men and Women
آثار رضایت از زندگی در میان مردان و زنانی که هیچگاه تاکنون ازدواج نکرده اند
برداشت: یک عامل بسیار مهم در مدیریت تغییرات تحولی – درسهایی از بخش سرویس های تأدیبی آفریقای جنوبی
Environmental Characteristics Influences on Physical Activity among Overweight Adolescents: Urban neighbourhood parks
تأثير مشخصات محيطي بر روي فعاليت جسماني در ميان نوجوانان چاق: پارك‌هاي محله‌اي شهري
Emotional intelligence, satisfaction with life and burnout among university students
هوش هیجانی، رضایت از زندگی و فرسودگی در بین دانشجویان
Review The two-process theory of face processing: Modifications based on two decades of data from infants and adults
نظریه دو-فرآیندی چهره پردازی: اصلاحات بر اساس دو دهه داده های مربوط به نوزادان و بزرگسالان
What employees dislike about their jobs: Relationship between personality-based fit and work satisfaction
آنچه که کارکنان در مورد شغل شان دوست ندارند: ارتباط بین رضایت شغلی و تناسب شخصیت (تیپ شخصیتی)
Cognitive–behavioral therapy for primary insomnia
درمان شناختی- رفتاری در ارتباط با بیخوابی اولیه
Work-related suicide : An analysis of US government reports and recommendations for human resources
خودکشی مرتبط با کار : تحلیلی از گزارش های دولت امریکا و پیشنهاداتی برای منابع انسانی
The relationship between emotional intelligence and marital status in sample of college students
رابطه ی بین هوش هیجانی و وضعیت تاهل در نمونه ای از دانشجویان دانشگاه
Elderly Sexual Offenders: Two Unusual Cases
مجرمان جنسی مسن : دو مورد غیر معمول
Through the Looking Glass: Class and Reality in Television
طبقه ی اجتماعی و حقیقت در تلویزیون

سایر مقالات ترجمه شده روانشناسی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید