مقالات ترجمه شده مهندسی برق (صفحه 8)

A New High-Efficiency Single-Phase Transformerless PV Inverter Topology pdf
توپولوژی اینونتور PV فاقد مبدل تک فاز جدید با بازده بالا word
Parallel structure and tuning of a fuzzy PID controller pdf
ساختار موازی و تنظیم یک کنترلر فازی PID word
Development of Grid-Connected Inverters for Micro-Grid pdf
توسعه اینورترهای متصل به شبکه برای ریز شبکه word
Auctioning Game based Demand Response Scheduling in Smart Grid pdf
بازي مزايده بر اساس زمانبندي پاسخ به تقاضا در شبكه هوشمند word
Design and Research of Piezoelectric Pump with MEMS Flow Sensor pdf
طراحی و تحقیق در مورد پمپ پیزو الکتریک با سنسور جریان MEMS word
A new optimal approach for improvement of active power filter using FPSO for enhancing power quality pdf
یک روش بهینه جدید برای بهبود فیلتر فعال قدرت با استفاده از FPSO بمنظور افزایش کیفیت توان word
A fast no search fractal image coding method pdf
یک روش کدگذاری عکس فراکتال سریع بدون جستجو word
On the use of SIFT features for face authentication pdf
پیرامون ویژگی های SIFT برای تصدیق چهره word
Importance of Voltage Reduction and Optimal Voltage Setting During Reactive Power Compensation pdf
اهمیت کاهش ولتاژ و تنظیم ولتاژ بهینه در طول جبران توان راکتیو word
Partial Discharge Detection During Electrical Aging of Generator Bar Using Acoustic Technique pdf
آشکار سازی تخلیه جزئی در زمان فرسودگی الکتریکی میله ژنراتور با استفاده از روش صوتی word
Influence of Pollution Distribution on Insulator Surface on Flashover Characteristics pdf
تاثیر توزیع آلودگیِ روی سطح مقره بر مشخصات فلش اُور word
FACE RECOGNITION USING FRACTAL CODES pdf
تشخیص چهره با استفاده از کدهای فرکتال word
A partial-SOI LDMOSFET with triangular buried-oxide for breakdown voltage improvement pdf
طراحی ماسفت LD SOI جزئی با اکسید مدفون شده مثلثی به منظور بهبود ولتاژ شکست word
کنترل حالت لغزان برای سیستم های تولید توربین بادی سرعت متغیر با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی word
Single Walled CNT Chirality Dependence for Electrical Device Applications pdf
تاثیر کایرالیته نانولوله تک دیواره برای کاربرد های ابزار الکتریکی word
Nature Inspired Algorithms in Remote Sensing Image Classification pdf
الگوریتم های الهام گرفته از طبیعت در طبقه بندی تصاویر سنجش از راه دور word
Adequacy and Security Evaluation of Distribution Systems With Distributed Generation pdf
ارزیابی حفاظتی و کفایت سیستم های توزیع برق توسط تولید پراکنده word
Photonic crystal fiber sensor array based on modes overlapping pdf
آرایه سنسور فیبری کریستال فوتونیکی بر اساس هم پوشانی مدها word
استفاده از اتوماتای یادگیری توزیع شده برای حل مساله پوشش هدف اتصالی در شبکه های حسگر جهت دار word
Optimal power flow algorithm and analysis in distribution system considering distributed generation pdf
الگوریتم فلوی توان بهینه و تحلیل در سیستم توزیع با توجه به تولید توزیع شده word
Enhanced Cognitive Radio Resource Management for LTE Systems pdf
مدیریت منابع رادیو شناختیِ افزوده برای سیستم های LTE word
Classification and comparison of maximum power point tracking techniques for photovoltaic system: A review pdf
طبقه بندی و مقایسه تکنیک های ردیابی نقطه ماکزیمم توان برای سیستم فتوولتائیک: یک مرور کلی word
Simple, fast and accurate two-diode model for photovoltaic modules pdf
مدل دو دیودی ساده، سریع و دقیق برای واحدهای فتو ولتائيك‌ word
Reactive Power Control Strategy of DFIG Wind Farms for Regulating Voltage of Power Grid pdf
استراتژی کنترل توان راکتیو DFIG مزارع بادی٬ بمنظور تنظیم ولتاژ شبکه قدرت word
Reactive Power Aspects in Reliability Assessment of Power Systems pdf
جوانبی از توان راکتیو در ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های قدرت word
Microgrid Reactive Power Management During and Subsequent to Islanding Process pdf
مدیریت توان راکتیو شبکه میکروگرید در طول و بعد از فرآیند جزیره ای word
پالایش آلودگی هوا توسط نانو ژنراتور برق مالشی یا triboelectric بادی به صورت خود شارژ: word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی برق

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید