مقالات ترجمه شده مهندسی برق (صفحه 3)

Simplified Reactive Power Control for Single-Phase Grid-Connected Photovoltaic Inverters pdf
کنترل توان راکتیو برای اینورتورهای فتوولتائیک تک فاز متصل شده به شبکه word
Expert Adaptive Control for Drug Delivery Systems pdf
کنترل تطبیقی خبره برای سیستم های تحویل دارو word
MULTIFUNCTIONALMODULE LITHIUM-IONSTORAGE AND PHOTOVOLTAlC CONVERSION OF SOLAR ENERGY pdf
مدل چند کاره باتری لیتیومی و تبدیل ولتاژ نوری انرژی خورشیدی word
Low Power Full Adder Using MTCMOS Technique pdf
تمام جمع کننده‌ ی توان پایین با استفاده از تکنیک MTCMOS word
Modelling and control of drug delivery systems pdf
مدل‌سازی و کنترل سیستم‌های انتقال دارو word
Numerical modeling of a fiber optic sensor in its environment for civil engineering applications pdf
مدلسازی عددی یک سنسور فیبر نوری در محیط برای کاربردهای مهندسی عمران word
Protection Principles for Future Microgrids pdf
اصول حفاظتی برای شبکه های میکرو گرید آینده word
Analytic Threshold Voltage Model of Recessed Channel MOSFETs pdf
مدل تحلیلی ولتاژ آستانه‌ی ماسفت‌های با کانال گود شده word
Neuro-Fuzzy Inference System based controller in 6 DoF in PUMA 560 pdf
سیستم استنتاج فازی عصبی مبتنی بر کنترلر در 6DoF در Puma 560 word
Hierarchical Structure of Microgrids Control System pdf
ساختار سلسله‌مراتبی سیستم کنترل میکروگریدها word
تاثیر خواص پیوند Si:H/ITO در عملکرد سلول های خورشیدی ناهمگون word
Energy Efficient Load-Balanced Clustering Algorithm for Wireless Sensor Networks pdf
الگوریتم خوشه بندی با تعادل بار و راندمان انرژی بالا برای شبکه های حسگر بی سیم word
Development of sensor elements to control drug release from capsular drug delivery systems pdf
توسعه‌ی سنسورها جهت کنترل آزاد شدن داروها از سیستم کپسولی انتقال دارو word
استخراج ویژگی های EEG مبتنی بر تجزیه بسته موجک برای رابط مغز-کامپیوتر word
NANOROBOTICS – HEADWAY TOWARDS DENTISTRY pdf
نانو روباتیک – پیشرفت داندانپزشکی word
Fuzzy Logic Based Traffic Light Controller pdf
کنترل کننده چراغ راهنمایی مبتنی بر منطق فازی word
Development of control system for magnetically targeted drug delivery pdf
طراحی یک سیستم کنترلی برای تحویل دارو بطور مغناطیسی word
Coordinated Voltage and Reactive Power Control in the Presence of Distributed Generation pdf
کنترل هماهنگ ولتاژ و توان راکتیو در حضور تولید پراکنده word
New Metrics for Assessing the Reliability and Economics of Microgrids in Distribution System pdf
استانداردهای جدید برای ارزیابی قابلیت اطمینان و اقتصاد میکروگریدها در سیستم توزیع word
A Microgrid Energy Management System for Inducing Optimal Demand Response pdf
یک سیستم مدیریت انرژی میکروگرید برای القای پاسخ تقاضای بهینه word
Suitable Single-phase to Three-phase AC-DC-AC Power Conversion System pdf
مبدل توان تکفاز به سه فاز AC-DC-AC word
Natural Frequency-Based Line Fault Location in HVDC Lines pdf
موقعیت‌یابی خطای خط مبتنی بر فرکانس طبیعی در خطوط HVDC word
A Fiber Bragg Grating Sensor System for Train Axle Counting pdf
یک سیستم سنسور توری براگ فیبری برای شمارش محور قطار word
Reliability constrained unit commitment in smart grid environment pdf
در مدار قرار گرفتن واحدها با در نظر گرفتن قيد قابليت اطمينان در محيط شبكه هوشمند word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی برق

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید