مقالات ترجمه شده مهندسی برق (صفحه 3)

An energy optimized control scheme for a transformerless DVR pdf
طرح کنترلی با انرژی بهینه برای DVR بدون ترانسفورماتور word
Analysis and prediction of vulnerability in smart power transmission system: A geometrical approach pdf
تجزیه و تحلیل و پیش بینی آسیب پذیری در سیستم انتقال توان هوشمند: رویکرد هندسی word
A Novel Direct Torque and Flux Control Method of Matrix Converter-Fed PMSM Drives pdf
روش جدید کنترل نیروی پیچشی مستقیم و جریان موتور مبدل محرک های PMSM word
Considerations in Designing Power Supplies for Particle Accelerators pdf
ملاحظاتی در طراحی منابع تغذیه برای شتاب دهنده های ذرات word
Assessing degradation of power transformer solid insulation considering thermal stress and moisture variation pdf
ارزیابی تخریب عایق جامد ترانسفورماتور قدرت با در نظر گرفتن فشار گرمایی و تنوع رطوبت word
A new image encryption method: parallel sub-image encryption with hyper chaos pdf
یک روش جدید رمزگذاری تصویر: رمزگذاری موازی زیرتصویر با hyper chaos word
Automated EEG analysis of epilepsy: A review pdf
تجزیه و تحلیل خودکارEEG صرع: یک مرور کلی word
Model Predictive Direct Power Control of PWM Rectifier Under Unbalanced Network Conditions pdf
کنترل مستقیم توان بر اساس مدل پیش بین در یکسوساز PWM تحت شرایط عدم تعادل شبکه word
SSR Alleviation by STATCOM in Induction-Generator-Based Wind Farm Connected to Series Compensated Line pdf
کاهش SSR به کمک STATCOM در مزرعه بادی مبتنی بر ژنراتور القایی، متصل به خطوط جبران سازی شده سری word
Sliding Mode Control of Distributed Parameter Processes: Application to a Solar Power Plant pdf
کنترل مد لغزشی فرآیندها با پارامترهای توزیع شده: مطالعه موردی در نیروگاه های خورشیدی word
Enabling Node Repair in Any Erasure Code for Distributed Storage pdf
فعال سازی اصلاح نود در کدهای حک مورد استفاده در ذخیره سازی پراکنده word
Statistical Method for the Evaluation of the Lightning Performance of Overhead Distribution Lines pdf
روش آماری به منظور ارزیابی عملکرد صاعقه در خطوط هوایی توزیع word
Average Absolute Frequency Deviation Value Based Active Islanding Detection Technique pdf
روش تشخیص جزیرۀ اکتیو مبتنی بر مقدار متوسط انحراف فرکانسی مطلق word
Flicker mitigation by reactive power control in wind farm with doubly fed induction generators pdf
کاهش فیلکر بوسیله کنترل توان راکتیو مزارع بادی با ژنراتورهای القایی دو سوتغذیه word
Instantaneous power theory with fourier and optimal predictive controller design for shunt active power filter pdf
A 10-Bit 800-MHz 19-mW CMOS ADC pdf
یک مبدل آنالوگ به دیجیتال (ADC) ی CMOS ی 10 بیتی 800 MHz و 19 mW word
Simulink Implementation of Induction Machine Model — A Modular Approach pdf
پیاده سازی سیمولینک مدل ماشین القایی – یک روش پیمانه ایی و مدلاور word
The Ant Lion Optimizer pdf
بهینه ساز شیر مورچه word
Experimental Low-Terahertz Radar Image Analysis for Automotive Terrain Sensing pdf
تحلیل تجربی تصویر رادار کم تراهرتز برای سنجش زمینه ی خودرویی (موتوری) word
Optimal allocation and sizing of DG units considering voltage stability, losses and load variations pdf
سایزبندی و تخصیص بهینه واحدهای DG با در نظر گرفتن پایداری ولتاژ،تلفات و تغییرات بار word
ILST Control Algorithm of Single-Stage Dual Purpose Grid Connected Solar PV System pdf
الگوریتم کنترلی ILST در سیستم PV خورشیدی تک طبقه ای دو منظوره و متصل به شبکه word
High-Frequency AC-Link PV Inverter pdf
اینورتر PV لینک AC فرکانس بالا word
polymer solar cells pdf
سلول‌های خورشیدی پلیمری word
Detecting PCB Component Placement Defects by Genetic Programming pdf
شناسایی نقص‌های نصب اجزای بورد مدار چاپی با استفاده از برنامه‌نویسی ژنتیک word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی برق

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید