مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری (صفحه 1)

تاثیر تنش اصلی میانگین بر رفتار شکست سنگ؛ مطالعه عددی word
Exact formulations and algorithm for the train timetabling problem with dynamic demand pdf
Could magnetic properties be used to image a grouted rock volume pdf
آیا می‌توان از خصوصیات مغناطیسی برای تصویرکردن حجم سنگ گروت‌‌‌شده استفاده کرد؟ word
Full-scale experimental assessment of the dynamic horizontal behavior of micropiles in alluvial silty soils pdf
Dynamic fracture analysis of the soil-structure interaction system using the scaled boundary finite element method pdf
ویژگی های آلودگی و مکانیسم حرکت آب زیرزمینی در یک میدان نفتی در شمال شرقی چین word
Social Network Model of Construction pdf
مدل ساخت و ساز مبتنی بر شبکه اجتماعی word
A review on the application of natural rubber as asphalt modifier pdf
بررسي مروري کاربرد لاستيک طبيعي به عنوان اصلاح کننده آسفالت word
A framework for estimating pollutant export coefficients from long-term in-stream water quality monitoring data pdf
چارچوبی برای برآورد ضرایب راهبردی آلودگی از داده های پایش کیفیت آب بلند مدت در رودخانه word
Methodology for leakage isolation using pressure sensitivity analysis in water distribution networks pdf
روش جداسازی نشت با استفاده از آنالیز حساسیت فشار در شبکه های توزیع آب word
Progressive collapse of structures pdf
تخریب پیش رونده سازه ها word
COMPARISON OF DAMAGE INDEXES IN NONLINEAR TIME HISTORY ANALYSIS OF STEEL MOMENT FRAMES pdf
مقايسه شاخص‌های آسیب در تحليل تاريخچه زماني غيرخطي قاب‌های خمشی فولادی word
توسعه و آزمایش یک مدل ضریب راهبردی در شاخه بالادست رودخانه یانگ تسه word
Significance of cutoff in meandering river dynamics pdf
اهمیت قطع جریان در گردش رودخانه های پرانرژی word
Research on Construction Safety Risk Management Based on AHP pdf
تحقیق در مورد مدیریت ریسک ایمنی ساخت و ساز بر اساس AHP word
Watershed weighting of export coefficients to map critical phosphorous loading areas pdf
وزن دهی ضرایب راهبردی حوضه آبخیز برای نقشه برداری از مناطق بارگذاری بحرانی فسفر word
Optimal design of river nutrient monitoring points based on an export coefficient model pdf
طراحی بهینه نقاط پایش عناصر مغذی رودخانه براساس یک مدل ضریب راهبردی word
Management and Planning Under Complexities of Metro Construction pdf
مدیریت و برنامه‌ریزی تحت پیچیدگی‌های ساخت مترو word
Analysis of the lag effect of embankment dam seepage based on delayed mutual information pdf
تحلیل اثر پدیده تأخیر جریان نشت سد خاکی بر اساس اطلاعات متقابل تأخیری word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید