مقالات ترجمه شده مهندسی پزشکی (صفحه 4)

Angiogenic and osteogenic potentials of dental stem cells in bone tissue engineering pdf
A novel distributed compressed sensing algorithm for multichannel Electrocardiography signals pdf
یک الگوریتم حسگری فشرده توزیعی جدید برای سیگنال های الکتروکاردیوگرام چند کاناله word
BIOACTIVE COATINGS ON 316L STAINLESS STEEL IMPLANTS pdf
پوشش های زیست فعال بر روی ایمپلنت های استینس استیل 316L word
Expert Adaptive Control for Drug Delivery Systems pdf
کنترل تطبیقی خبره برای سیستم های تحویل دارو word
Brain-machine interfaces in rat motor cortex: implications of adaptive decoding algorithms pdf
رابط های مغز-ماشین در کورتکس حرکتی موش: مفاهیم الگوریتم های کد گشایی وفقی word
Modeling of diffusion controlled drug delivery pdf
مدلسازی دارورسانی با پخش کنترل شده word
Brain-machine interfaces in rat motor cortex: Neuronal operant conditioning to perform a sensory detection task pdf
COMPUTER AIDED BRAIN TUMOR DETECTION WITH HISTOGRAM EQUALIZATION AND MORPHOLOGICAL IMAGE PROCESSING TECHNIQUES pdf
Approaches For Automated Detection And Classification Of Masses In Mammograms pdf
روش هایی برای تشخیص اتوماتیک و طبقه بندی توده ها در ماموگرام ها word
Patterns of Visual Attention to Faces and Objects in Autism Spectrum Disorder pdf
الگوهای دقت بصری به چهره ها و اشیا در اختلال طیف اوتیسم word
The benefits of modular brain-machine interface system design pdf
مزایای طراحی پیمانه ای سیستم رابط مغز-ماشین word
NANOROBOTICS – HEADWAY TOWARDS DENTISTRY pdf
نانو روباتیک – پیشرفت داندانپزشکی word
Role of biodegradable polymers in drug delivery pdf
نقش پلیمرهای زیست تجزیه پذیر در رسانش دارو word
Pulsatile non-Newtonian blood flow through a model of arterial stenosis pdf
جریان خون پرضربان غیر نیوتنی در یک مدل گرفتگی سرخرگی word
Modelling and control of drug delivery systems pdf
مدل‌سازی و کنترل سیستم‌های انتقال دارو word
استخراج ویژگی های EEG مبتنی بر تجزیه بسته موجک برای رابط مغز-کامپیوتر word
Development of sensor elements to control drug release from capsular drug delivery systems pdf
توسعه‌ی سنسورها جهت کنترل آزاد شدن داروها از سیستم کپسولی انتقال دارو word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی پزشکی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید