مقالات ترجمه شده مهندسی پزشکی گرایش بیومتریال

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی پزشکی گرایش بیومتریال به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی پزشکی گرایش بیومتریال نمایید.

اسکافولد کلاژنی تقویت شده با هیدروکسی آپاتیت با معماری بهبود یافته و خواص مکانیکی
Recent Advances in Electrospinning of Some Selected Biopolymers
پیشرفت های جدید در برخی بیوپلیمرهای انتخابی
Role of biodegradable polymers in drug delivery
نقش پلیمرهای زیست تجزیه پذیر در رسانش دارو
Sol–gel synthesis of antibacterial hybrid coatings on titanium
سنتز سل- ژل پوشش های ترکیبی ضد باکتری روی تیتانیوم
THREE-DIMENSIONAL FINITE ELEMENT ANALYSIS FOR DIFFERENT IMPLANT DIAMETERS
آنالیز المان محدود سه بعدی دندان برای قطرهای مختلف ایمپلنت
Dressing Sponges Made of Chitosan and Chitosan - Alginate Fibrids
اسفنج های پانسمان ساخته شده از فیبریدهای کیتوسان و کیتوسان – آلژینات
Analysis of the Mechanical Behavior of a Titanium Scaffold With a Repeating Unit-Cell Substructure
تحلیل رفتار مکانیکی یک داربست تیتانیومی با یک ریزساختار تک-سلولی تکراری

Skip Navigation Links