مقالات ترجمه شده مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک نمایید.

Mitosis Detection in Breast Cancer Histology Images with Deep Neural Networks
تشخیص تقسیم میتوز در تصاویر بافت شناسی سرطان سینه با استفاده از شبکه های عصبی عمیق
Detecting Novel Associations in Large Data Sets
تشخیص روابط جدید در مجموعه داده های بزرگ
In vivo magnetic resonance microscopy of Drosophilae at 9.4 T
میکروسکوپی تشدید مغناطیسی بافت زنده در دروسوفیلاها در 9,4 تسلا
Functional Brain Imaging Using Near-Infrared Technology
تصویر برداری عملکرد مغز با بکارگیری تکنولوژی شبه مادون قرمز
Evaluation of single virus detection through optical biosensor based on microsphere resonator
Modeling and Control of Four Degrees of Freedom Surgical Robot Manipulator Using MATLAB/SIMULINK
Flow model with vessel tree for segmentation and registration with color Doppler ultrasound and CT
مدل جریان شاخه رگ برای تقطیع وثبت با فراصوت دوپلر رنگی و CT
Computer-Aided Diagnosis of Mammographic Masses Using Scalable Image Retrieval
Chaotic analysis of the human brain cortical model and robust control of epileptic seizures using sliding mode control
تحلیل آشوبناک مدل قشری مغز و کنترل مقاوم تشنج‌های صرعی با به کار گیری کنترل مود لغزشی
A Novel Love Wave Biosensor for Rapid and Sensitive Detection of Marine Toxins
حسگر زیستی موج لاو جدید برای تشخیص سریع و حساس سموم دریایی
A self-adaptive matched filter for retinal blood vessel detection
یک فیلتر همسان خود تطبیقی برای تشخیص رگ خونی شبکیه
A Prototype for Blood Typing Based on Image Processing
یک نمونه اولیه برای تعیین نوع خون بر مبنای پردازش تصویر
A Distributed Trust Evaluation Model and Its Application Scenarios for Medical Sensor Networks
یک مدل ارزیابی اعتماد توزیع شده و سناریوهای کاربردی آن برای شبکه های حسگر پزشکی
Dynamic causal modelling for EEG and MEG
مدل سازیِ علّیِ پویا برای EEG و MEG
Quasi-periodic modeling for heart sound localization and suppressionin lung sounds
مدلسازی شبه دوره‌ای برای موقعیت یابی و مهار صدای قلب در صداهای ریه
Wavelet Transform Theory and its Application in EMG Signal Processing
نظریه تبدیل موج پالسی و کاربرد آن در پردازش سیگنال EMG
Fast neural network learning algorithms for medical applications
الگوریتم‌های آموزش سریع شبکه عصبی برای کاربردهای پزشکی
Chaotic solutions in the quadratic integrate-and-fire neuron with adaptation
پاسخ های آشوبناک در نرون تحریک شده و یکپارچه مربعی به همراه تطابق
The Use of Equivalent Model and Numerical Simulation for EMC Analysis in Hospital Environments
استفاده از مدل معادل و شبیه سازی عددی برای تحلیل EMC در محیط های بیمارستانی

Skip Navigation Links