مقالات ترجمه شده مهندسی پزشکی گرایش پزشکی بالینی

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی پزشکی گرایش پزشکی بالینی به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی پزشکی گرایش پزشکی بالینی نمایید.

Chaotic analysis of the human brain cortical model and robust control of epileptic seizures using sliding mode control
تحلیل آشوبناک مدل قشری مغز و کنترل مقاوم تشنج‌های صرعی با به کار گیری کنترل مود لغزشی
Automated EEG analysis of epilepsy: A review
تجزیه و تحلیل خودکارEEG صرع: یک مرور کلی
Quasi-periodic modeling for heart sound localization and suppressionin lung sounds
مدلسازی شبه دوره‌ای برای موقعیت یابی و مهار صدای قلب در صداهای ریه
Chaotic solutions in the quadratic integrate-and-fire neuron with adaptation
پاسخ های آشوبناک در نرون تحریک شده و یکپارچه مربعی به همراه تطابق
Expert Adaptive Control for Drug Delivery Systems
کنترل تطبیقی خبره برای سیستم های تحویل دارو
Modelling and control of drug delivery systems
مدل‌سازی و کنترل سیستم‌های انتقال دارو
Towards Generalized Nuclear Segmentation in Histological Images
به سمت تعمیم تقسیم بندی های هسته ای در تصاویر بافت شناسی
Development of sensor elements to control drug release from capsular drug delivery systems
توسعه‌ی سنسورها جهت کنترل آزاد شدن داروها از سیستم کپسولی انتقال دارو
Development of control system for magnetically targeted drug delivery
طراحی یک سیستم کنترلی برای تحویل دارو بطور مغناطیسی
NANOROBOTICS – HEADWAY TOWARDS DENTISTRY
نانو روباتیک – پیشرفت داندانپزشکی

Skip Navigation Links