مقالات ترجمه شده مهندسی پزشکی گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی پزشکی گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی پزشکی گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

Modeling of diffusion controlled drug delivery
مدلسازی دارورسانی با پخش کنترل شده
A Soft Computing Approach to Kidney Diseases Evaluation
یک روش محاسبه نرم برای ارزیابی بیماری‌های کلیوی
Evaluation of a Rehabilitative Pedorthic: Plantar Pressure Alterations with Scaphoid Pad Application
ارزیابی پدورتیک های توانبخشی: تغییر در فشار کف پا با کاربرد پد اسکافوئید
هماهنگی قشری و زیرقشری توجه دیداری فضایی آشکار شده با ثبت EEG-fMRI به صورت همزمان
خطر تغییر شکل بخش بالایی استخوان ران و تغییر قد پا بعد از عمل تعویض مفصل ران
State of the art design protocol for custom made footwear for people with diabetes and peripheral neuropathy
پروتکل طراحی پیشرو برای تولید کفش سفارشی در افراد مبتلا به دیابت و نوروپاتی محیطی
Advances in Low-Dimensional Mathematical Modeling of the Human Cardiovascular System
پیشرفت های صورت گرفته در مدلسازی ریاضیاتی کم بعد سیستم قلبی – عروقی انسان
Development of Cost-Effective Tele-Monitoring System for Remote Area Patients
ایجاد یک سیستم مقرون به صرفه برای نظارت از راه دور بر بیماران
A Comprehensive Study on EMG Feature Extraction and Classifiers
بررسی جامع استخراج ویژگی الکترومیوگرافی و دسته‌بندی کننده
Classification of Movement Preparation between Attended and Distracted Self -Paced Motor Tasks
طبقه‌بندی آماده‌سازی حرکت در میان تکالیف حرکتی خودگام با حواس‌جمعی و با حواس‌پرتی
Synergy-Based FES for Post-Stroke Rehabilitation of Upper-Limb Motor Functions
BIOACTIVE COATINGS ON 316L STAINLESS STEEL IMPLANTS
پوشش های زیست فعال بر روی ایمپلنت های استینس استیل 316L
Stable delivery of nano-beams for advanced nano-scale analyses
تحویل پایدار نانو پرتوها برای تحلیل های پیشرفته مقیاس نانو
Direct control of paralysed muscles by cortical neurons
کنترل مستقیم عضلات فلج توسط نورون های قشری
Vision-based endoscope tracking for 3D ultrasound image-guided surgical navigation
Annals of Biomedical Engineering
ویسکوالاستیسیته غیرخطی رباط
رابط مغز به مغز (BBI) غیرتهاجمی: ایجاد ارتباطات کارکردی بین دو مغز
A computational cognition model of perception, memory, and judgment
مدل شناخت محاسباتی برای ادراک، حافظه و قضاوت
A Distributed Computational Cognitive Model for Object Recognition
یک مدل شناختی محاسباتی توزیع شده برای بازشناسی اشیاء
یک مدل آشوبی از سردرد میگرنی با در نظر گرفتن گذارهای دینامیکی این نوع بیماری

Skip Navigation Links