مقالات ترجمه شده مهندسی پزشکی گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی پزشکی گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی پزشکی گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

Vision-based endoscope tracking for 3D ultrasound image-guided surgical navigation
A New Method for EEG Compressive Sensing
یک روش جدید برای حسگری فشرده EEG
Development of Cost-Effective Tele-Monitoring System for Remote Area Patients
ایجاد یک سیستم مقرون به صرفه برای نظارت از راه دور بر بیماران
Synergy-Based FES for Post-Stroke Rehabilitation of Upper-Limb Motor Functions
Mathematical modelling for trajectories of magnetic nanoparticles in a blood vessel under magnetic field
مدلسازی ریاضی برای مسیرهای حرکت نانوذرات مغناطیسی در یک رگ خونی تحت میدان مغناطیسی
سریع‌ترین رابط مغز و کامپیوتر جهان: ترکیب EEG2Code با یادگیری عمیق
Modeling of diffusion controlled drug delivery
مدلسازی دارورسانی با پخش کنترل شده
Evaluation of a Rehabilitative Pedorthic: Plantar Pressure Alterations with Scaphoid Pad Application
ارزیابی پدورتیک های توانبخشی: تغییر در فشار کف پا با کاربرد پد اسکافوئید
A Distributed Computational Cognitive Model for Object Recognition
یک مدل شناختی محاسباتی توزیع شده برای بازشناسی اشیاء
A Retinomorphic Chip with Parallel Pathways: Encoding INCREASING, ON, DECREASING, and OFF Visual Signals
رابط مغز به مغز (BBI) غیرتهاجمی: ایجاد ارتباطات کارکردی بین دو مغز
Epiretinal prosthesis forouter retinal degenerative diseases
اپی رتینال مصنوعی برای بیماری های تخریب لایه خارجی شبکیه
A silicon retina that reproduces signals in the optic nerve
یک شبکه سیلیکونی که سیگنال ها را در عصب بینایی بازتولید می کند
A computational cognition model of perception, memory, and judgment
مدل شناخت محاسباتی برای ادراک، حافظه و قضاوت
Myocardium segmentation using a priori knowledge of shape and a spatial relation
ناحیه بندی ماهیچه قلب با استفاده از یک دانش پیشین در مورد شکل و رابطه مکانی
Ambulatory Gait Behavior in Patients with Dementia: A Comparison with Parkinson’s Disease
رفتار حرکت سرپایی در بیماران زوال عقل: مقایسه ای با بیماری پارکینسون
Single Channel Single Trial P300 Detection Using Extreme Learning Machine
Designing hydrogels for controlled drug delivery
طراحی هیدروژل ها برای انتقال داروی کنترل شده
Classification of Movement Preparation between Attended and Distracted Self -Paced Motor Tasks
طبقه‌بندی آماده‌سازی حرکت در میان تکالیف حرکتی خودگام با حواس‌جمعی و با حواس‌پرتی

Skip Navigation Links