مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی منابع طبيعی (صفحه 4)

Defining biocultural approaches to conservation pdf
تعریف رویکردهای زیست فرهنگی برای حفاظت word
رفتار محیطی و اکو سمی بودن نانوذرات ساخته شده برای جلبک ها، گیاهان و قارچ ها word
A model-based integrated assessment of land degradation by water erosion in a valuable Spanish rangeland pdf
ارزیابی یکپارچه مدل محورتخریب اراضی ناشی از فرسایش آب دریک مرتع پرارزش اسپانیا word
EXPERIMENTAL STUDY OF SCOUR RATE IN CONSOLIDATED COHESIVE SEDIMENT pdf
مطالعه ی آزمایشگاهی نرخ آبشستگی در رسوب چسبنده ی پیوسته word
Discussion on theory and methods of land-use planning in mining area pdf
بحث درخصوص تئوری و روش های آمایش سرزمین در منطقه ی معدن کاری word
چشم انداز های مناظر کشاورزی : تعاملات گونه ها و حرکت دشمنان طبیعی word
The Protection of Land-based Wildlife under International Law pdf
حفاظت از حیات وحش بر روی زمین از منظر حقوق بین الملل word
Heavy metal adsorption onto agro-based waste materials: A review pdf
جذب سطحی فلز سنگین بر روی ضایعات پایه کشاورزی: مرور word
THE ENVIRONMENTALLY BENIGN PULPING PROCESS OF NON-WOOD FIBERS pdf
فرآیند خمیرکاغذگیری از فیبرهای غیرچوبی به صورت بی خطر برای محیط زیست word
Simple Analysis of Energy Utilization and Sustainable Development in China pdf
آنالیز ساده کابرد انرژی و توسعه پایدار در چین word
Empirical validity of the evaluation of public policies: models of evaluation and quality of evidence pdf
اعتبار سنجی تجربی از ارزیابی سیاست های عمومی: مدل های ارزیابی و کیفیت شواهد word
Research on the fundamental principles of China’s marine invasive species prevention legislation pdf
پژوهش در مورد اصول اساسی قانون پیشگیری از گونه های مهاجم دریایی چین word
Application of Geostatistical Analysis for Evaluating Variation in Groundwater Characteristics pdf
کاربرد تحلیل زمین آماری برای ارزیابی پراکنش در ویژگی های آب زیرزمینی word
Management of municipal solid waste in the Three Gorges region pdf
مدیریت مواد زائد جامد شهری در منطقه Three Gorges word
Eliminating turbidity in drinking water using the mucilage of a common cactus pdf
حذف کدورت در آب آشامیدنی با استفاده از صمغ یک کاکتوس معمولی word
Considering carbon capture and storage in electricity generation expansion planning pdf
نظریه تسخیر کربن و برنامه توسعه ذخیره تولید الکتریسته word
Management of Drought pdf
مدیریت خشکسالی word
FEASIBILITY AND ACCURACY OF MODIS 250M IMAGERY FOR FOREST DISTURBANCE MONITORING pdf
قابلیت و صحت تصاویر 250 متری MODIS برای پایش آشفتگی جنگل word
Personality and older consumers’ green behaviour in the UK pdf
شخصیت و رفتار سبز مصرف کنندگان مسن تر در انگلستان word
Preparation and application of polymeric sulfate in drinking water treatment pdf
آماده سازی و کاربرد پلی فریک سولفات در تصفیه آب آشامیدنی word
Bioremediation of petroleum hydrocarbon contaminants in marine habitats pdf
زیست پالایی آلاینده های هیدروکربنی نفت خام در زیستگاه های دریایی word

سایر مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی منابع طبيعی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید