مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع (صفحه 1)

A literature review on green supply chain management: Trends and future challenges pdf
مرور ادبیاتی بر مدیریت زنجیره تامین سبز: روندها و چالش های آینده word
Diagnosing Transportation Developing Key Performance Indicators to Assess Urban Transportation Systems pdf
شناسایی و تشخیص حمل و نقل توسعه شاخصهای عملکرد کلیدی برای ارزیابی سیستم های حمل و نقل شهری word
A comprehensive 0–1 goal programming model for project selection pdf
یک مدل برنامه ریزی آرمانی جامع صفر و یک برای انتخاب پروژه word
Adaptive nonparametric control chart for time-varying and multimodal processes pdf
یک الگوی کنترلی غیر پارامتری و تطبیقی برای پروسه‌های چند مودی متغیر با زمان word
Cloud manufacturing: Strategic vision and state-of-the-art pdf
تولید ابري : دیدگاه استراتژیک و بالاترين سطح توسعه word
Spatial analysis and data mining techniques for identifying risk factors of Out-of-Hospital Cardiac Arrest pdf
تکنیک های تجزیه و تحلیل فضایی و داده کاوی جهت شناسایی فاکتورهای ریسک ایست قلبی خارج از بیمارستان word
PuLSaR: preference-based cloud service selection for cloud service brokers pdf
PuLSaR: انتخاب سرویس ابری بر اساس سلیقه های فردی برای دلال های سرویس های ابری word
Cognitive systems for intelligent business information management in cognitive economy pdf
سیستم های شناختی برای مدیریت اطلاعات کسب و کار هوشمند در اقتصاد شناختی word
A decision support system for fuzzy multi-objective multi-period sustainable project selection pdf
یک سیستم پشتیبانی از تصمیم فازی چند منظوره ی چند زمانه ی انتخاب پروژه ی پایدار word
Virtualisation of floricultural supply chains: A review from an Internet of Things perspective pdf
مجازی سازی زنجیره های تأمین وابسته به گل کاری: مروری از یک چشم انداز اینترنت اشیاء word
A cloud based and Android supported scalable home automation system pdf
Green supply chain management: A review and bibliometric analysis pdf
بازبینی و تحلیل کتاب سنجی مدیریت زنجیره تامین سبز word
A bi-objective robust inspection planning model in a multi-stage serial production system pdf
یک مدل برنامه ریزی بازرسی مقاوم دو-هدفه در یک سیستم تولید سری چند-سطحی word
Online fuzzy based decision support system for human resource performance appraisal pdf
سیستم پشتیبانی از تصمیم مبتنی بر فازی آنلاین برای ارزیابی عملکرد منابع انسانی word
Reverse logistics and closed-loop supply chain: A comprehensive review to explore the future pdf
لجستیک معکوس و زنجیره تامین حلقه بسته: یک مرور جامع برای کشف آینده word
Balanced Scorecard as an issue taught in the field of Industrial Engineering pdf
كارت امتیازی متوازن به عنوان مساله ای كه در زمینه مهندسی صنایع مطرح می شود word
Handling location uncertainty in probabilistic location-dependent queries pdf
بررسی عدم قطعیت مکانیابی در سوال های وابسته به مکانیابی احتمالی word
Blockchain technology and its relationships to sustainable supply chain management pdf
تکنولوژی بلاک چین و روابط آن با مدیریت زنجیره تأمین پایدار word
Detecting credit card fraud by Modified Fisher Discriminant Analysis pdf
تشخیص کلاه‌برداری از کارت اعتباری، با استفاده از روش تفکیک افتراقی فیشرِ تغییر یافته word
Technology management process assessment: a case study pdf
ارزیابی فرآیند مدیریت فن‌آوری: مطالعه‌ای موردی word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع

Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان فنی و مهندسی > مهندسی صنايع > مقاله های مهندسی صنايع و ترجمه فارسی آنها
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید