مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع گرایش ایمنی صنعتی

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع گرایش ایمنی صنعتی به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع گرایش ایمنی صنعتی نمایید.

مداخلات فعال در تغییر رفتار ایمنی در صنعت ساختمان : یک مطالعه مروری سیستماتیک
Creating a Culture to Deliver Sustainable HSE Performance
ایجاد یک فرهنگ برای ارایه عملکرد HSE پایدار
بررسی سیستم مدیریت اطلاعات خطرات ایمنی راه دائمی در راه آهن و ارزیابی جامع
Occupational safety in multicultural teams and organizations: A research agenda
ایمنی شغلی در گروهها و سازمانهای چندفرهنگی: یک برنامه پژوهشی

Skip Navigation Links