مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع گرایش تولید صنعتی

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع گرایش تولید صنعتی به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع گرایش تولید صنعتی نمایید.

Adaptive nonparametric control chart for time-varying and multimodal processes
یک الگوی کنترلی غیر پارامتری و تطبیقی برای پروسه‌های چند مودی متغیر با زمان
Cloud manufacturing: Strategic vision and state-of-the-art
تولید ابري : دیدگاه استراتژیک و بالاترين سطح توسعه
Green supply chain management: A review and bibliometric analysis
بازبینی و تحلیل کتاب سنجی مدیریت زنجیره تامین سبز
Hidden maintenance opportunities in discrete and complex production lines
فرصتهای تعمير و نگهداری پنهان در خطوط تولید گسسته و پیچیده
Green supply chain design: A mathematical modeling approach based on a multi-objective optimization model
A novel facility layout planning and optimization methodology
روشی نوین برای بهینه سازی و طرحریزی واحدهای صنعتی
Performance Analysis of a Flexible Manufacturing System (FMS)
تحلیل عملکرد یک سیستم تولیدی انعطاف پذیر(FMS)
Improving corporate social responsibility in a supply chain through a new revenue sharing contract
بهبود مسئولیت اجتماعی شرکت در زنجیره تامین از طریق معاهده تسهیم درآمدهای جدید
A queuing model on supply chain with the form postponement strategy
مدل صفی زنجیره تامین با استراتژی تعویق فرم
An empirical comparison of MRPII and Demand-Driven MRP
یک مقایسه‌ی تجربی MRPII و MRI تقاضا-محور
Technology Management at Rolls-Royce
مدیریت فناوری در رولز رویس
Interorganizational information systems visibility and supply chain performance
پدیداری سیستم های اطلاعات درون سازمانی و عملکرد زنجیره تامین
Aggregate Planning and Forecasting in Make-to-Order Production Systems
برنامه ریزی مجتمع و سیستهای تولیدی " ساخت بر حسب سفارش"
Performance measurement of sustainable supply chains : A literature review and a research agenda
اندازه گیری عملکرد زنجیره های تامین پایدار: بررسی مبانی نظری و برنامه کار تحقیق
Supply chain management in the Brazilian automobile industry: bottlenecks for steadier growth
مدیریت زنجیره تامین در صنعت خودروسازی برزیل: تنگناهای موجود برای رشد پایدارتر
Six Sigma – A New Direction to Quality and Productivity Management
شش سیگما-یک دستورالعمل جدید برای مدیریت کیفیت و بهره‌وری
Notice of Retraction The trends in services supply chain: Models and frameworks
روندها در زنجیره تأمین خدمات: مدل ها و چارچوب ها

Skip Navigation Links